Kết quả thi đua tuần 12 HK2 năm học 2021-2022

Kết quả thi đua tuần 12 HK2 năm học 2021-2022

Lượt xem:

...
Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 25/04/2022

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 25/04/2022

Lượt xem:

...
Kết quả thi đua tuần 11 HK2 năm học 2021-2022

Kết quả thi đua tuần 11 HK2 năm học 2021-2022

Lượt xem:

 ...
Kết quả thi đua tuần 10 HK2 năm học 2021-2022

Kết quả thi đua tuần 10 HK2 năm học 2021-2022

Lượt xem:

...
Kết quả thi đua tuần 9 HK2 năm học 2021-2022

Kết quả thi đua tuần 9 HK2 năm học 2021-2022

Lượt xem:

 ...
Kết quả thi đua tuần 8 HK2 năm học 2021-2022

Kết quả thi đua tuần 8 HK2 năm học 2021-2022

Lượt xem:

...
Kết quả thi đua tuần 7 HK2 năm học 2021-2022

Kết quả thi đua tuần 7 HK2 năm học 2021-2022

Lượt xem:

...
Kết quả thi đua tuần 6 HK2 năm học 2021-2022

Kết quả thi đua tuần 6 HK2 năm học 2021-2022

Lượt xem:

 ...
Kết quả thi đua tuần 5 HK2 năm học 2021-2022

Kết quả thi đua tuần 5 HK2 năm học 2021-2022

Lượt xem:

  ...
Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 07/02/2022 – Học trực tiếp

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 07/02/2022 – Học trực tiếp

Lượt xem:

THỜI KHÓA BIỂU (Áp dụng bắt đầu từ 07/02/2022) 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12 Thứ 2 Tiết 1 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC Tiết 2 CN CN Hóa Hóa Anh Sử CN Toán Anh Hóa Văn Lý Tiết 3 Hóa Hóa Anh Anh Hóa Anh Hóa Lý Hóa CD Văn Tin Tiết 4 Anh Tin... ...
Hướng dẫn tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh đại học 2022

Hướng dẫn tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh đại học 2022

Lượt xem:

HƯỚNG DẪN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2022 Học sinh tham gia khảo sát trước chương trình tư vấn tại link sau: http://forms.gle/D6ZLedHNnhMs27YX9 Hoàn thành biểu mẫu trên hạn cuối ngày 17h00 ngày 22/01/2022 Tất cả học sinh khối 12 tham dự trực tuyến vào Thứ 2 ngày 24/01/2022 từ 7h30 đến 9h00 1. Hình thức tham gia: trực tuyến qua phần mềm Zoom... ...
Thời khóa biểu học trực tuyến HK2. Áp dụng từ ngày 17/01/2022

Thời khóa biểu học trực tuyến HK2. Áp dụng từ ngày 17/01/2022

Lượt xem:

THỜI KHÓA BIỂU (Áp dụng bắt đầu từ 17/01/2022) 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12 Thứ 2 Tiết 1 Anh Sinh CN Toán Địa Văn Toán Hóa Anh CD Sử CN Tiết 2 Lý Sử Sử Văn Toán Lý Hóa CD Toán CN CN Văn Tiết 3 Địa Lý Văn Anh Văn CN CN Tin Sử Sinh Hóa Văn Tiết 4 Toán CN... ...
Trang 1 / 3123 »