DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10 THEO LỚP

Thứ hai - 24/08/2020 10:26
DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10 NĂM HỌC 2020 - 2021 ( THEO LỚP)
DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10 THEO LỚP
SỞ GD- ĐT QUẢNG NGÃI      
TRƯỜNG THPT TRẦN KỲ PHONG      
             
DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10 
NĂM HỌC 2020 - 2021
             
STT SBD Họ tên học sinh Giới tính Ngày sinh LỚP Ghi chú
1 10054 Phạm Ngọc Diễn Nam 28/08/2005 10A5  
2 10120 Phạm Kiều Hân Nữ 15/10/2005 10A6  
3 10128 Đặng Thị Thu Hiền Nữ 25/05/2005 10A7  
4 10196 Phạm Trung Kiên Nam 25/10/2005 10A8  
5 10333 Mai Phan Mỵ Nương Nữ 21/09/2005 10A9  
6 10386 Trần Kỳ Sinh Nam 26/07/2005 10A4  
7 30003 Nguyễn Như Tuấn An Nam 16/07/2005 10A7  
8 30005 Phạm Lâm Gia An Nữ 08/07/2005 10A9  
9 30006 Trần Lý Thuận An Nữ 28/09/2005 10A8  
10 30007 Kiều Thị Hồng Anh Nữ 10/05/2005 10A6  
11 30010 Nguyễn Phương Anh Nữ 22/01/2005 10A8  
12 30011 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 13/11/2005 10A4  
13 30012 Phạm Thị Mỹ Anh Nữ 22/03/2005 10A10  
14 30013 Tô Thị Kim Anh Nữ 24/06/2005 10A9  
15 30015 Nguyễn Hoài Ân Nam 31/07/2005 10A1  
16 30016 Phạm Lâm Gia Ân Nữ 08/07/2005 10A10  
17 30017 Lê Thị Hồ Ba Nữ 04/06/2005 10A7  
18 30019 Đoàn Quốc Bảo Nam 22/12/2005 10A7  
19 30023 Đặng Công Bằng Nam 04/09/2005 10A8  
20 30027 Đinh Phạm Bảo Châu Nữ 08/12/2005 10A11  
21 30029 Lê Thị Kim Châu Nữ 18/05/2005 10A6  
22 30030 Đỗ Xuân Chiến Nam 24/06/2005 10A6  
23 30032 Võ Trung Chính Nam 09/02/2005 10A11  
24 30033 Lê Thị Chung Nữ 30/03/2005 10A4  
25 30037 Trần Thị My Diễm Nữ 16/01/2005 10A3  
26 30038 Trần Thị Thùy Diễm Nữ 20/01/2005 10A4  
27 30039 Trương Thị Kiều Diễm Nữ 08/12/2005 10A4  
28 30042 Phạm Thị Thanh Diệu Nữ 12/09/2005 10A11  
29 30043 Nguyễn Nhật Duật Nam 23/05/2005 10A1  
30 30046 Bùi Phan Nhật Duy Nam 05/03/2005 10A5  
31 30047 Đặng Phúc Duy Nam 03/03/2005 10A10  
32 30048 Lê Minh Duy Nam 20/01/2005 10A10  
33 30049 Đăng Thị Mỹ Duyên Nữ 20/07/2005 10A11  
34 30050 Đặng Thị Quỳnh Duyên Nữ 02/09/2005 10A2  
35 30051 Lê Thị Mỹ Duyên Nữ 15/06/2005 10A9  
36 30052 Lý Thị Thùy Duyên Nữ 26/01/2005 10A3  
37 30054 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 12/06/2005 10A1  
38 30057 Phạm Nguyễn Huyền Duyên Nữ 03/02/2005 10A1  
39 30058 Võ Thị Hồng Duyên Nữ 16/02/2005 10A2  
40 30059 Võ Thị Mỹ Duyên Nữ 18/08/2005 10A7  
41 30061 Đặng Nguyễn Tấn Dũng Nam 10/10/2005 10A10  
42 30062 Huỳnh Tấn Dũng Nam 25/04/2005 10A2  
43 30063 Phạm Văn Dũng Nam 20/10/2004 10A7  
44 30066 Phùng Hữu Đang Nam 28/10/2005 10A11  
45 30068 Lý Hồng Đức Nam 01/03/2005 10A6  
46 30070 Nguyễn Thị Khánh Giang Nữ 07/07/2005 10A9  
47 30072 Phạm Thị Hương Giang Nữ 04/06/2005 10A7  
48 30073 Thân Thị Giang Nữ 28/10/2005 10A4  
49 30075 Lê Bá Giàu Nam 01/04/2005 10A10  
50 30076 Lê Thị Ngọc Hà Nữ 25/10/2005 10A11  
51 30077 Nguyễn Thu Hà Nữ 22/12/2005 10A7  
52 30078 Nguyễn Việt Hà Nam 08/10/2005 10A5  
53 30079 Phan Thu Hà Nữ 10/04/2005 10A10  
54 30081 Phạm Anh Hào Nam 21/06/2005 10A4  
55 30083 Phù Đoàn Quốc Hải Nam 04/05/2005 10A6  
56 30084 Nguyễn Thị Mỹ Hảo Nữ 26/09/2005 10A2  
57 30085 Hồ Thị Ngọc Hạnh Nữ 19/11/2005 10A5  
58 30086 Lê Nguyễn Hạnh Nam 31/10/2005 10A6  
59 30087 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 20/04/2005 10A7  
60 30088 Trương Hạnh Nam 14/01/2005 10A9  
61 30089 Đặng Thị Thanh Hằng Nữ 16/01/2005 10A3  
62 30090 Nguyễn Thị Thuý Hằng Nữ 05/08/2005 10A2  
63 30091 Phạm Thị Thúy Hằng Nữ 05/09/2005 10A4  
64 30092 Phạm Thúy Hằng Nữ 27/04/2005 10A9  
65 30093 Trần Thị Thu Hằng Nữ 25/03/2005 10A6  
66 30095 Hồ Ngọc Hân Nữ 08/06/2005 10A3  
67 30096 Phan Trịnh Gia Hân Nữ 24/07/2005 10A4  
68 30098 Nguyễn Ngọc Hậu Nam 06/09/2005 10A6  
69 30102 Nguyễn Ngọc Hiếu Nam 09/05/2005 10A10  
70 30103 Phạm Anh Hiếu Nam 22/01/2005 10A8  
71 30105 Nguyễn Thị Hiền Nữ 14/10/2005 10A8  
72 30106 Phạm Thị Thu Hiền Nữ 08/03/2005 10A11  
73 30107 Cao Thị Kim Hiển Nữ 28/11/2005 10A6  
74 30108 Lê Thị Hoa Nữ 02/05/2005 10A4  
75 30109 Nguyễn Thị Kim Hoa Nữ 10/02/2005 10A9  
76 30110 Võ Thị Kim Hoanh Nữ 16/09/2005 10A2  
77 30111 Lê Minh Hoài Nam 24/10/2005 10A10  
78 30112 Nguyễn Thị Thu Hoài Nữ 22/10/2005 10A6  
79 30113 Nguyễn Huy Hoàng Nam 16/07/2005 10A11  
80 30114 Nguyễn Minh Hoàng Nam 30/10/2005 10A3  
81 30115 Phan Thị Hoàng Nữ 29/05/2005 10A8  
82 30116 Lê Hòa Nam 24/01/2005 10A7  
83 30117 Võ Thị Bích Hợp Nữ 17/12/2005 10A5  
84 30118 Nguyễn Thị Huệ Nữ 12/10/2005 10A3  
85 30119 Nguyễn Thị Kim Huệ Nữ 29/05/2005 10A5  
86 30120 Nguyễn Thị Oanh Huệ Nữ 28/01/2005 10A11  
87 30122 Đặng Thanh Huy Nam 02/04/2005 10A5  
88 30123 Đỗ Đình Huy Nam 23/10/2005 10A5  
89 30125 Đỗ Thái Huy Nam 20/10/2005 10A3  
90 30126 Hồ Ngọc Huy Nam 15/07/2005 10A1  
91 30128 Lê Huỳnh Huy Nam 09/10/2005 10A4  
92 30129 Lê Quang Huy Nam 19/09/2005 10A10  
93 30130 Nguyễn Đức Huy Nam 16/07/2005 10A9  
94 30131 Nguyễn Tài Huy Nam 09/11/2005 10A3  
95 30132 Nguyễn Tài Quang Huy Nam 28/08/2005 10A7  
96 30133 Phạm Lê Huy Nam 28/11/2005 10A4  
97 30135 Hồ Thị Mỹ Huyên Nữ 17/09/2005 10A4  
98 30136 Lê Thị Ngọc Huyên Nữ 06/11/2005 10A4  
99 30137 Ngô Thị Thanh Huyên Nữ 13/11/2005 10A7  
100 30138 Ngô Thị Bích Huyền Nữ 29/04/2005 10A7  
101 30139 Nguyễn Thị Huyền Nữ 30/10/2005 10A4  
102 30141 Nguyễn Thị Thuý Huyền Nữ 10/03/2005 10A10  
103 30142 Trương Thị ánh Huyền Nữ 10/11/2005 10A9  
104 30143 Nguyễn Hoàng Huynh Nam 04/11/2005 10A2  
105 30144 Phan Đức Huynh Nam 19/10/2005 10A6  
106 30145 Nguyễn Thị Kim Huỳnh Nữ 10/07/2005 10A4  
107 30146 Bạch Ngọc Hùng Nam 20/06/2005 10A9  
108 30148 Nguyễn Hữu Hùng Nam 11/02/2005 10A9  
109 30150 Bùi Vũ Hoàng Hưng Nam 18/12/2005 10A8  
110 30151 Huỳnh Duy Hưng Nam 09/09/2005 10A9  
111 30152 Nguyễn Đặng Vũ Hưng Nam 12/06/2005 10A4  
112 30153 Nguyễn Hoài Hưng Nam 24/01/2005 10A2  
113 30154 Trần Gia Hưng Nam 09/12/2005 10A1  
114 30155 Võ Gia Hưng Nam 18/04/2005 10A5  
115 30156 Nguyễn Thị Xuân Hương Nữ 23/08/2005 10A2  
116 30157 Nguyễn Thị Hường Nữ 27/10/2005 10A6  
117 30159 Lê Văn Hưởng Nam 06/01/2005 10A8  
118 30161 Hồ Khang Hy Nam 04/10/2005 10A1  
119 30162 Hồ Mai Hy Nữ 01/10/2005 10A9  
120 30163 Huỳnh Anh Kha Nam 23/07/2005 10A3  
121 30164 Lê Đăng Kha Nam 22/01/2005 10A4  
122 30165 Nguyễn Anh Kha Nam 16/01/2005 10A4  
123 30166 Nguyễn Phú Kha Nam 01/09/2005 10A7  
124 30167 Lê Quốc Khánh Nam 07/01/2005 10A11  
125 30168 Nguyễn Duy Khánh Nam 28/09/2005 10A7  
126 30170 Đặng Văn Khải Nam 30/11/2005 10A3  
127 30171 Kiều Tuấn Khải Nam 23/10/2005 10A2  
128 30172 Nguyễn Đoàn Minh Khải Nam 26/07/2005 10A5  
129 30173 Đoàn Mỹ Khiêm Nữ 03/11/2005 10A4  
130 30174 Phạm Đăng Khiêm Nam 26/10/2005 10A4  
131 30175 Võ Tấn Khiêm Nam 20/07/2005 10A9  
132 30176 Bùi Duy Khoa Nam 09/05/2005 10A2  
133 30178 Huỳnh Đăng Khoa Nam 26/03/2005 10A4  
134 30179 Huỳnh Trọng Anh Khoa Nam 15/06/2005 10A1  
135 30180 Lê Minh Khoa Nam 18/04/2005 10A1  
136 30181 Nguyễn Văn Khoa Nam 18/10/2005 10A2  
137 30183 Phạm Minh Khoa Nam 27/01/2005 10A11  
138 30185 Nguyễn Ngọc Anh Khôi Nam 17/11/2005 10A5  
139 30187 Lê Quang Khởi Nam 27/09/2005 10A7  
140 30188 Ngô Văn Khởi Nam 20/09/2005 10A11  
141 30189 Nguyễn Lê Như Khuê Nữ 17/01/2005 10A3  
142 30190 Phạm Thị Ngọc Khuê Nữ 12/01/2005 10A8  
143 30191 Bùi Bảo Khuyên Nữ 05/08/2005 10A4  
144 30192 Đinh Thị Tiểu Khuyên Nữ 26/01/2005 10A5  
145 30194 Trần Bảo Khuyên Nữ 29/10/2005 10A1  
146 30195 Bùi Trung Kiên Nam 07/10/2005 10A9  
147 30196 Hoàng Lê Chí Kiên Nam 18/11/2005 10A1  
148 30197 Trần Trung Kiên Nam 12/08/2005 10A8  
149 30199 Huỳnh Tuấn Kiệt Nam 16/02/2005 10A3  
150 30200 Nguyễn Châu Kiệt Nam 19/03/2005 10A7  
151 30201 Vũ Ngọc Kim Nam 30/11/2005 10A4  
152 30202 Nguyễn Thị Lan Nữ 06/09/2005 10A5  
153 30203 Trần Nguyễn Huệ Lan Nữ 03/01/2005 10A3  
154 30204 Trần Thị Thu Lan Nữ 01/12/2005 10A10  
155 30206 Nguyễn Quang Lê Nam 01/10/2005 10A9  
156 30207 Phạm Thị Thu Lê Nữ 22/12/2005 10A10  
157 30208 Trần Vương Tiên Lên Nam 27/08/2005 10A5  
158 30209 Đặng Thị Mỹ Lệ Nữ 01/10/2005 10A7  
159 30210 Nguyễn Thị Mỹ Lệ Nữ 24/06/2005 10A6  
160 30212 Huỳnh Lê Quỳnh Liên Nữ 09/07/2005 10A4  
161 30213 Lê Thị Thuý Liên Nữ 26/05/2005 10A8  
162 30214 Nguyễn Thị Thùy Liên Nữ 19/10/2005 10A8  
163 30215 Hồ Nguyễn Mai Linh Nữ 22/12/2005 10A8  
164 30216 Nguyễn Thị Mây Linh Nữ 29/10/2005 10A11  
165 30217 Nguyễn Thị Phương Linh Nữ 23/02/2005 10A10  
166 30218 Nguyễn Thị Thu Linh Nữ 15/06/2005 10A2  
167 30219 Lê Thị Thúy Loan Nữ 04/12/2005 10A1  
168 30220 Lương Thị Thanh Loan Nữ 29/01/2005 10A7  
169 30221 Nguyễn Thị ái Loan Nữ 20/09/2005 10A10  
170 30222 Trần Nguyễn Nhật Long Nam 20/03/2005 10A10  
171 30224 Đặng Văn Lộc Nam 19/05/2005 10A2  
172 30225 Nguyễn Văn Lộc Nam 21/08/2005 10A11  
173 30227 Nguyễn Tài Lực Nam 02/11/2005 10A8  
174 30228 Hồ Thị Mỹ Ly Nữ 08/12/2005 10A4  
175 30229 Lê Thị Bảo Ly Nữ 16/03/2005 10A5  
176 30231 Ưng Thị Yến Ly Nữ 20/03/2005 10A6  
177 30232 Huỳnh Thị Nhật Lý Nữ 01/05/2005 10A7  
178 30233 Nguyễn Thị Kim Lý Nữ 04/09/2005 10A11  
179 30234 Nguyễn Thị Thiên Lý Nữ 18/04/2005 10A1  
180 30235 Đinh Thị Mai Nữ 27/03/2005 10A9  
181 30236 Lâm Thị Xuân Mai Nữ 10/12/2005 10A3  
182 30237 Lê Thị Xuân Mai Nữ 21/06/2005 10A2  
183 30238 Nguyễn Thị Mai Nữ 25/03/2005 10A9  
184 30239 Nguyễn Thị Tuyết Mai Nữ 16/10/2005 10A8  
185 30240 Võ Thị Xuân Mai Nữ 07/08/2005 10A2  
186 30241 Nguyễn Thị Màu Nữ 12/10/2005 10A9  
187 30242 Nguyễn Đức Mạnh Nam 28/01/2005 10A1  
188 30243 Nguyễn Hồng Mạnh Nam 25/01/2005 10A8  
189 30244 Phạm Văn Mạnh Nam 25/06/2005 10A11  
190 30245 Lê Văn Mẩn Nam 01/10/2005 10A2  
191 30248 Phạm Thị Hồng Minh Nữ 19/05/2005 10A5  
192 30252 Nguyễn Thị Kiều My Nữ 03/05/2005 10A9  
193 30253 Nguyễn Thị Ngọc My Nữ 02/03/2005 10A1  
194 30254 Nguyễn Thị Trà My Nữ 25/02/2005 10A8  
195 30255 Phạm Thị Diễm My Nữ 01/04/2005 10A1  
196 30256 Võ Thị Kiều My Nữ 15/08/2005 10A1  
197 30258 Lâm Gia Mỹ Nữ 24/03/2005 10A2  
198 30260 Huỳnh Thị Lê Na Nữ 01/03/2005 10A11  
199 30261 Huỳnh Thị Ly Na Nữ 04/07/2005 10A1  
200 30264 Trần Nguyễn Lê Na Nữ 12/03/2005 10A2  
201 30265 Vũ Thy Na Nữ 05/10/2005 10A1  
202 30266 Đặng Nhật Nam Nữ 03/05/2005 10A10  
203 30269 Nguyễn Thị Thanh Nga Nữ 10/07/2005 10A3  
204 30271 Phùng Thị Mỹ Nga Nữ 15/03/2005 10A8  
205 30272 Huỳnh Thị Ngọc Ngà Nữ 10/10/2005 10A2  
206 30273 Bùi Thúy Ngân Nữ 26/09/2005 10A5  
207 30274 Đỗ Thị Thanh Ngân Nữ 21/08/2005 10A11  
208 30275 Hồ Thị Thanh Ngân Nữ 05/02/2005 10A9  
209 30276 Ngô Thị Kim Ngân Nữ 21/04/2005 10A11  
210 30277 Nguyễn Phúc Hoàng Ngân Nữ 03/11/2005 10A11  
211 30278 Nguyễn Thị Chi Ngân Nữ 25/06/2005 10A11  
212 30281 Huỳnh Phương Nghi Nữ 18/08/2005 10A10  
213 30282 Huỳnh Thị Bảo Nghi Nữ 07/10/2005 10A7  
214 30283 Phùng Thị Mẫn Nghi Nữ 03/12/2005 10A3  
215 30284 Đinh Anh Ngoãn Nam 27/10/2005 10A10  
216 30285 Nguyễn ánh Ngọc Nữ 22/11/2005 10A8  
217 30286 Nguyễn Thanh Thúy Ngọc Nữ 09/02/2005 10A9  
218 30287 Lê Khánh Nguyên Nữ 09/08/2005 10A11  
219 30288 Lê Thị ái Nguyên Nữ 19/07/2005 10A3  
220 30289 Lê Trung Nguyên Nam 23/02/2005 10A10  
221 30290 Lương Thế Nguyên Nam 17/05/2005 10A6  
222 30291 Nguyễn Văn Nguyên Nam 19/04/2005 10A11  
223 30292 Phạm Thị Thu Nguyên Nữ 19/02/2005 10A7  
224 30293 Võ Huỳnh Thảo Nguyên Nữ 30/08/2005 10A2  
225 30295 Bùi Thị ánh Nguyệt Nữ 04/04/2005 10A3  
226 30296 Bùi Thị ánh Nguyệt Nữ 10/11/2005 10A11  
227 30297 Lê Thị Thu Nguyệt Nữ 27/10/2005 10A2  
228 30298 Nguyễn Hồng Nguyệt Nữ 27/04/2005 10A11  
229 30299 Nguyễn Thị Hồng Nguyệt Nữ 06/01/2005 10A5  
230 30300 Hà Quang Nhân Nam 28/07/2005 10A8  
231 30301 Huỳnh Nhật Nam 15/05/2005 10A7  
232 30302 Huỳnh Thị Anh Nhật Nữ 04/11/2005 10A3  
233 30303 Nguyễn Thị Hải Nhật Nữ 27/01/2005 10A6  
234 30304 Châu Thị Yến Nhi Nữ 02/08/2005 10A4  
235 30305 Huỳnh Thị Yến Nhi Nữ 12/10/2005 10A2  
236 30307 Ngô Thị Yến Nhi Nữ 01/07/2005 10A7  
237 30308 Nguyễn Lê Thúy Nhi Nữ 14/04/2005 10A10  
238 30309 Nguyễn Thị ái Nhi Nữ 21/09/2005 10A2  
239 30310 Nguyễn Thị Châu Nhi Nữ 10/03/2005 10A6  
240 30311 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 19/10/2005 10A9  
241 30312 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 10/09/2005 10A5  
242 30313 Phan Ngọc Yến Nhi Nữ 30/04/2005 10A8  
243 30315 Đoàn Thị Hồng Nhung Nữ 30/06/2005 10A3  
244 30318 Võ Thị Phi Nhung Nữ 02/04/2005 10A9  
245 30319 Châu Huỳnh Như Nữ 15/08/2005 10A3  
246 30320 Châu Thị Như Nữ 07/02/2005 10A4  
247 30321 Hoàng Thị Quỳnh Như Nữ 24/07/2005 10A6  
248 30322 Lương Thị Quỳnh Như Nữ 20/09/2005 10A4  
249 30323 Nguyễn Thị Như Nữ 08/06/2005 10A1  
250 30324 Nguyễn Thị Tâm Như Nữ 28/09/2005 10A3  
251 30325 Nguyễn Thị Tâm Như Nữ 10/03/2005 10A10  
252 30326 Nguyễn Thị Tố Như Nữ 31/07/2005 10A3  
253 30327 Phạm Thị Như Nữ 20/06/2005 10A11  
254 30328 Vũ Tâm Như Nữ 07/03/2005 10A5  
255 30331 Lê Thị Hồng Ni Nữ 02/02/2005 10A10  
256 30333 Phạm Thị Ngọc Ni Nữ 16/09/2005 10A9  
257 30334 Phạm Thị Thu Nở Nữ 08/08/2005 10A8  
258 30335 Phạm Thị Nương Nữ 03/02/2005 10A9  
259 30336 Trần Thị Thu Nữ Nữ 06/04/2005 10A3  
260 30337 Đỗ Thị Ny Nữ 13/09/2005 10A4  
261 30339 Nguyễn Thị Trà Ny Nữ 12/11/2005 10A9  
262 30341 Huỳnh Tấn Pháp Nam 05/05/2005 10A6  
263 30342 Nguyễn Pháp Nam 25/01/2005 10A5  
264 30343 Nguyễn Văn Pháp Nam 17/12/2005 10A8  
265 30344 Đoàn Đinh Phát Nam 22/02/2005 10A2  
266 30345 Huỳnh Tấn Phát Nam 20/09/2005 10A9  
267 30346 Nguyễn Tấn Phát Nam 15/05/2005 10A3  
268 30347 Phạm Nguyễn Tấn Phát Nam 13/01/2005 10A1  
269 30348 Võ Hồng Phát Nam 27/12/2005 10A10  
270 30349 Lê Thị ánh Phi Nữ 07/12/2005 10A8  
271 30351 Nguyễn Thanh Phúc Nam 25/03/2005 10A1  
272 30353 Phan Long Phúc Nam 18/02/2005 10A1  
273 30354 Trần Thị Mỹ Phúc Nữ 14/04/2005 10A5  
274 30355 Đinh Thị Đan Phụng Nữ 23/09/2005 10A8  
275 30356 Nguyễn Minh Phương Nam 01/11/2005 10A4  
276 30357 Nguyễn Thị Như Phương Nữ 10/10/2005 10A9  
277 30359 Trần Thanh Phước Nam 13/02/2005 10A4  
278 30360 Lâm Như Phượng Nữ 29/08/2005 10A8  
279 30361 Nguyễn Thị Phượng Nữ 26/02/2005 10A2  
280 30362 Nguyễn Đắc Hửu Quang Nam 02/10/2005 10A1  
281 30364 Lý Hải Quân Nam 04/12/2005 10A4  
282 30365 Nguyễn Minh Quân Nam 01/05/2005 10A10  
283 30366 Huỳnh Đặng Vương Quốc Nam 16/01/2005 10A10  
284 30367 Nguyễn Anh Quốc Nam 13/06/2005 10A2  
285 30368 Nguyễn Minh Quốc Nam 24/09/2005 10A11  
286 30369 Dương Thị Mỹ Quyên Nữ 24/11/2005 10A10  
287 30370 Đoàn Thị Lệ Quyên Nữ 17/12/2005 10A8  
288 30371 Hồ Ngô Bảo Quyên Nữ 04/10/2005 10A10  
289 30372 Nguyễn Thị Mai Quyên Nữ 14/10/2005 10A3  
290 30375 Trần Thị Quyên Nữ 02/04/2005 10A7  
291 30376 Trần Thị Bảo Quyên Nữ 24/02/2005 10A8  
292 30377 Võ Thúy Quyên Nữ 17/05/2005 10A5  
293 30379 Nguyễn Văn Quyền Nam 24/04/2005 10A7  
294 30383 Phạm Võ Ngọc Quý Nữ 19/11/2005 10A1  
295 30384 Bùi Thị Như Quỳnh Nữ 09/11/2005 10A3  
296 30385 Châu Thị Như Quỳnh Nữ 06/04/2005 10A5  
297 30386 Đỗ Như Quỳnh Nữ 29/08/2005 10A10  
298 30387 Hồ Nhật Quỳnh Nữ 10/09/2005 10A3  
299 30388 Hồ Thị Như Quỳnh Nữ 24/06/2005 10A1  
300 30389 Huỳnh Thị Như Quỳnh Nữ 16/10/2005 10A6  
301 30390 Lê Thị Như Quỳnh Nữ 12/06/2005 10A5  
302 30392 Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 24/07/2005 10A8  
303 30393 Nguyễn Thị Như Quỳnh Nữ 06/04/2005 10A1  
304 30394 Phạm Kiều Như Quỳnh Nữ 14/11/2005 10A9  
305 30395 Dương Chí Sang Nam 23/10/2005 10A6  
306 30396 Hồ Thị Thu Sang Nữ 14/05/2005 10A1  
307 30397 Huỳnh Tấn Sanh Nam 17/09/2005 10A4  
308 30399 Võ Nguyễn Phương Sâm Nữ 06/06/2005 10A10  
309 30401 Hoàng Thanh Sơn Nam 10/12/2005 10A5  
310 30402 Lê Công Sơn Nam 31/08/2005 10A5  
311 30403 Nguyễn Thái Sơn Nam 15/03/2005 10A6  
312 30404 Nguyễn Trọng Sơn Nam 29/07/2005 10A9  
313 30405 Phạm Thị Thanh Sơn Nữ 08/03/2005 10A2  
314 30406 Nguyễn Thị Huyền Sương Nữ 18/02/2005 10A3  
315 30407 Phạm Ngọc Sương Nữ 01/10/2005 10A2  
316 30408 Lê Đức Tài Nam 28/12/2002 10A5  
317 30409 Lê Tấn Tài Nam 25/09/2005 10A6  
318 30410 Đặng Ngọc Tâm Nam 02/03/2005 10A6  
319 30412 Đỗ Thị Lê Tâm Nữ 07/11/2005 10A6  
320 30414 Nguyễn Thị Kim Tâm Nữ 14/02/2005 10A4  
321 30416 Nguyễn Duy Tân Nam 05/01/2005 10A1  
322 30417 Lưu Quốc Thanh Nam 22/08/2005 10A6  
323 30418 Nguyễn Chí Thanh Nam 20/04/2005 10A7  
324 30419 Nguyễn Thị Thanh Nữ 06/10/2005 10A9  
325 30420 Nguyễn Danh Thái Nam 23/01/2005 10A10  
326 30422 Nguyễn Đặng Duy Thành Nam 30/06/2005 10A8  
327 30423 Nguyễn Văn Thành Nam 30/04/2005 10A11  
328 30424 Huỳnh Thị Thảo Nữ 23/04/2005 10A5  
329 30425 Huỳnh Thị Thu Thảo Nữ 04/06/2005 10A9  
330 30426 Kiều Thị Như Thảo Nữ 09/04/2005 10A6  
331 30427 Lê Thị Phương Thảo Nữ 27/09/2005 10A9  
332 30429 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 06/04/2005 10A2  
333 30430 Nguyễn Trang Hoài Thảo Nữ 16/12/2005 10A10  
334 30432 Võ Thị Phương Thảo Nữ 10/12/2005 10A6  
335 30433 Nguyễn Hồng Thiên Nam 21/10/2005 10A11  
336 30434 Lê Tấn Thiền Nam 29/01/2005 10A11  
337 30435 Nguyễn Tài Thiện Nam 27/06/2005 10A1  
338 30436 Phan Châu Đức Thiện Nam 19/02/2005 10A10  
339 30437 Đoàn Quang Thịnh Nam 01/01/2005 10A5  
340 30438 Phan Văn Thịnh Nam 18/07/2005 10A8  
341 30441 Trần Bích Thoa Nữ 05/09/2005 10A11  
342 30442 Nguyễn Phú Thọ Nam 11/09/2005 10A3  
343 30444 Trần Văn Thông Nam 28/07/2005 10A7  
344 30445 Phạm Thị Anh Thơ Nữ 20/03/2005 10A1  
345 30446 Ngô Thị Ngọc Thu Nữ 08/07/2005 10A8  
346 30447 Đặng Công Thuận Nam 14/08/2005 10A10  
347 30448 Phạm Thị Thuận Nữ 21/01/2005 10A1  
348 30449 Phạm Thị Ngọc Thuận Nữ 20/03/2005 10A5  
349 30450 Phùng Thanh Thuận Nam 08/10/2005 10A7  
350 30451 Đoàn Thị Thúy Nữ 26/04/2005 10A7  
351 30452 Lê Thị Thúy Nữ 09/01/2005 10A8  
352 30453 Nguyễn Thị Thu Thúy Nữ 07/09/2005 10A5  
353 30454 Phan Thị Thanh Thúy Nữ 07/06/2005 10A3  
354 30456 Lê Đặng Nguyên Thùy Nữ 16/03/2005 10A1  
355 30457 Nguyễn Thị Kim Thùy Nữ 28/05/2005 10A2  
356 30458 Nguyễn Thị Thu Thùy Nữ