Lớp học không khoảng cách

Lớp học không khoảng cách

Lượt xem:

...
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX

Lượt xem:

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX họp từ ngày 20/10/2020 đến ngày 22/10/2020, sau khi thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa XIX trình, QUYẾT NGHỊ A. Tán thành nội dung Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX trình Đại hội lần thứ XX: I. Đánh giá tình hình 5 năm... ...
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam

Lượt xem:

Chiều 26/2, tại Bộ GDĐT, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã có buổi tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam, ngài Tanee Sangrat. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam, ngài Tanee Sangrat Chúc mừng ngài Đại sứ đến nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ mong rằng, trong nhiệm kỳ mới, ngài Đại sứ sẽ mang lại... ...