Link học trực tuyến Tuần 1 Năm học 2021-2022

Phòng Zoom học khối 12

Link tham gia lớp Khối 12
https://zoom.us/j/7676761212?pwd=QVIzVnVaWjlDRDZtTnFWT3NmdnVLQT09

ID lớp: 767 676 1212
Mật mã: 1212

———————————————————————————————————–
Phòng Zoom học khối 11

Link tham gia lớp Khối 11
https://zoom.us/j/7776761111?pwd=ZkVUbEszbTJQZHY4WGN1aWhtL2lJZz09

ID lớp: 777 676 1111
Mật mã: 1111

———————————————————————————————————
Phòng Zoom học khối 10

Link tham gia lớp Khối 10
https://zoom.us/j/7677771010?pwd=Y2pGR3VqcHpYdXRSRk1sNTN0MHQxZz09

ID lớp: 767 777 1010
Mật mã: 1010