Nguyễn Phiêu
 • Nguyễn Phiêu
 • Đảng Bộ
 • Hiệu trưởng - Bí thư Đảng bộ
 • 0914505788
 • nguyenphieutkp@gmail.com
 • - Thông tin thêm của Hiệu trưởng (địa chỉ, công tác.) - Xuống hàng...
 • Đặng Việt Dũng
 • Đảng Bộ
 • Phó Hiệu trưởng -Phó BT Đảng bộ
 • 0911389993
 • dangvietdungtkp@gmail.com
 • Thông tin thêm của Hiệu phó (địa chỉ, công tác...)