Thời khóa biểu học trực tuyến HK2. Áp dụng từ ngày 17/01/2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

THỜI KHÓA BIỂU (Áp dụng bắt đầu từ 17/01/2022)
10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12
Thứ 2 Tiết 1 Anh Sinh CN Toán Địa Văn Toán Hóa Anh CD Sử CN
Tiết 2 Sử Sử Văn Toán Hóa CD Toán CN CN Văn
Tiết 3 Địa Văn Anh Văn CN CN Tin Sử Sinh Hóa Văn
Tiết 4 Toán CN Văn CN Văn Toán Văn CN Sinh Tin Toán
Tiết 5
Thứ 3 Tiết 1 CN Toán Toán CD CN Hóa CN Anh Tin Địa Sử Toán
Tiết 2 CD Anh Anh Sinh Toán Địa Toán CN Sử Văn Toán
Tiết 3 Anh Văn CN Tin Sinh Anh Toán Toán Anh CN Toán Anh
Tiết 4 Toán Văn CD CD CN Tin Toán Toán Toán Hóa
Tiết 5
Thứ 4 Tiết 1 Văn Sử Toán Sử Anh Hóa Toán Tin Hóa Tin
Tiết 2 Văn Tin Toán Sử Toán Toán Tin Sử Toán CN Anh
Tiết 3 Tin CN Hóa Văn Sử Sử Anh Toán Văn Tin Địa
Tiết 4 Sử Toán Tin Văn Tin Tin Anh Sinh Toán Văn Toán Sử
Tiết 5
Thứ 5 Tiết 1 Toán Hóa Văn Tin Toán Sử Tin CN Văn Hóa Địa Tin
Tiết 2 Toán Tin Sử Toán Địa Sử Văn Toán Văn CN
Tiết 3 Tin Toán Anh Hóa Sử Tin Hóa CN Anh Văn Toán
Tiết 4 Hóa Toán Địa CN Hóa Toán Văn Anh Tin Anh Hóa
Tiết 5
Thứ 6 Tiết 1 Văn Địa Anh Văn Toán Toán Văn Hóa Văn
Tiết 2 Văn Địa Hóa Hóa Anh Toán Anh Văn Hóa Văn Toán
Tiết 3 Hóa Anh Toán Toán Anh Văn Văn Toán Văn Anh Anh Toán
Tiết 4 Toán Hóa Toán Toán Hóa Văn Văn Toán CD Anh
Tiết 5
Thứ 7 Tiết 1 Anh Toán Sử Anh Toán CD Anh Địa Sử Tin Sinh
Tiết 2 Sinh Anh Sinh Toán Tin Sinh Sử Sử Hóa Toán Toán
Tiết 3 CN Tin Anh Anh CD Anh Toán CD Toán Anh Sử
Tiết 4 Sử CD Toán CN Hóa Anh Sinh Địa Toán Anh Sinh CD
Tiết 5 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL

 

THỜI KHÓA BIỂU (Áp dụng bắt đầu từ 17/01/2022)
11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 11B6 11B7 11B8 11B9 11B10 11B11
Thứ 2 Tiết 1 Sinh Hóa Địa Sinh Anh Tin Toán
Tiết 2 Toán CN Sinh Hóa Sinh Anh Địa Tin Toán
Tiết 3 Địa Sinh Hóa Toán Văn Sinh Toán CN Anh
Tiết 4 Anh Địa Toán CN CN Toán CN Hóa Sinh Địa
Tiết 5
Thứ 3 Tiết 1 CN CD Anh Anh Hóa Văn CN Hóa Hóa
Tiết 2 Hóa Toán Anh CD Địa Anh Sinh Văn
Tiết 3 Toán CN Hóa CD Anh Hóa Sử CN Văn Văn
Tiết 4 Toán Hóa Địa Hóa Tin Toán Sinh Văn Hóa
Tiết 5
Thứ 4 Tiết 1 CD Tin Sinh Toán Văn Hóa Tin Sinh Sử
Tiết 2 Sử Anh Toán Toán Văn Văn Hóa Hóa CD
Tiết 3 Sinh Văn Sinh Toán Anh Toán Văn Toán CD Toán Hóa
Tiết 4 Sử Văn Văn Sinh Toán CD Toán Anh Toán Tin
Tiết 5
Thứ 5 Tiết 1 CN Sinh CN Anh Hóa CN Văn Anh Văn
Tiết 2 Văn Anh Tin Anh CN CD CN Văn Hóa Sinh
Tiết 3 Toán Văn Văn Sinh Tin CD CN Toán Toán
Tiết 4 Toán Toán Văn Văn Tin Toán Toán Toán Văn
Tiết 5
Thứ 6 Tiết 1 Văn Sinh Hóa Văn Anh Địa Toán Anh Sinh Anh CN
Tiết 2 Văn Anh Toán Văn Toán Hóa Toán Văn Anh CN
Tiết 3 Hóa Hóa Toán Hóa CN Anh Văn Sử CD Sinh
Tiết 4 Anh CD CN Toán Địa Sinh Sử Hóa Văn Anh
Tiết 5
Thứ 7 Tiết 1 Toán Hóa Hóa Anh Sử CN Toán Anh Hóa Anh Hóa
Tiết 2 Anh Anh Sử Sử Hóa Hóa Hóa Địa Toán Toán
Tiết 3 Tin Văn Anh Tin Văn Sử Sinh Văn Toán Địa CN
Tiết 4 Hóa CN Toán Toán Văn Anh Anh Toán Toán Sử Anh
Tiết 5 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL

 

THỜI KHÓA BIỂU (Áp dụng bắt đầu từ 17/01/2022)
12C1 12C2 12C3 12C4 12C5 12C6 12C7 12C8 12C9 12C10 12C11
Thứ 2 Tiết 1 Hóa Văn Sử Hóa Tin Sinh Toán Văn Văn
Tiết 2 CN Địa Văn Toán Văn Sinh Hóa Tin Toán Anh Toán
Tiết 3 Toán Anh Toán Văn Toán Sinh Hóa Tin Anh
Tiết 4 Hóa CN Hóa Anh Hóa Toán Văn Văn Anh Sử Tin
Tiết 5
Thứ 3 Tiết 1 Anh Văn Toán Văn Tin Toán Địa Anh Anh
Tiết 2 Văn Hóa Sử Anh Toán Tin Tin Hóa Anh Toán Sinh
Tiết 3 Tin Sinh Hóa Địa Anh Văn Tin Hóa Toán CD
Tiết 4 Hóa Tin Anh Địa Anh Văn Sử CD Anh
Tiết 5
Thứ 4 Tiết 1 Toán Tin Hóa Toán Địa Anh CD Văn Toán Địa
Tiết 2 Văn Tin Hóa Tin Sinh Sử Địa Địa Văn Sinh Tin
Tiết 3 Văn Anh Văn Tin Toán Tin Văn Sử
Tiết 4 Toán CD CN Văn Hóa Tin Toán CN Địa Văn
Tiết 5
Thứ 5 Tiết 1 Tin Toán Văn Sử Anh Anh Hóa Toán Địa
Tiết 2 Hóa Toán Địa CN Văn Văn Anh Anh CN Hóa Hóa
Tiết 3 Anh Toán Toán Toán Địa Địa Toán
Tiết 4 Sử Anh Tin Tin CN CN CN Toán Địa Toán
Tiết 5
Thứ 6 Tiết 1 CD Anh CD Hóa Hóa Anh Sử Toán Hóa Toán
Tiết 2 Sinh Địa Sinh Toán CD CD Anh Văn
Tiết 3 Địa Văn Hóa CD Địa Toán Sử CN CN
Tiết 4 Văn Địa Anh Hóa Toán Toán Hóa CD Hóa
Tiết 5
Thứ 7 Tiết 1 Anh Địa CD Toán Văn Văn Sinh Tin Văn
Tiết 2 Địa Hóa Toán Anh Toán Văn Toán Văn Anh Tin Văn
Tiết 3 Toán Toán Toán Địa Hóa Hóa Toán Anh Anh
Tiết 4 Toán Sử Anh Sinh Anh Toán Hóa Địa Hóa Hóa Hóa
Tiết 5 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL