Thông báo về việc cập nhật thông tin học sinh khối 10 năm học 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

THÔNG BÁO

Các em học sinh trúng tuyển vào khối 10 năm học 2021-2022 thực hiện việc nhập thông tin cá nhân của mình vào biểu mẫu của nhà trường để trường tổng hợp các thông tin học sinh chuẩn bị cho năm học mới:

–  Nhập và gửi thông tin tại địa chỉ: https://forms.gle/hJZqNKcgUc4XbnhTA

– Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/8/2021 đến ngày 07/8/2021.

– Yêu cầu: Tất cả học sinh khối 10 năm học 2021-2022 thực hiện đầy đủ các nội dung trên.