Cập nhật tài khoản ViettelStudy của khối 10

Thứ hai - 10/02/2020 12:30
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP TRÊN HỆ THỐNG VIETTELSTUDY.DANH SÁCH TÀI KHOẢN SỬ DỤNG CỔNG THÔNG TIN HỌC TẬP ĐIỆN TỬ VIETTELSTUDY.VN DÀNH CHO HỌC SINH KHỐI 10
Cập nhật tài khoản ViettelStudy của khối 10
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP TRÊN HỆ THỐNG VIETTELSTUDY.
Các nội dung hướng dẫn bao gồm:
1. Đăng nhập vào hệ thống
2. Thay đổi mật khẩu và xác thực thông tin người dùng (trong lần đăng nhập đầu tiên)
3. Truy cập, ôn tập các khóa học/kỳ ôn luyện do Sở Giáo dục Quảng Ngãi tổ chức
4. Truy cập, học tập các khóa học miễn phí do ViettelStudy cung cấp (bám sát nội dung chương trình của Sách giáo khoa của Bộ giáo dục)
ViettelStudy hỗ trợ đa nền tảng gồm: Web cho Máy tính (Computer), Web cho Điện thoại thông minh (SmartPhone) và App (ứng dụng) cho SmartPhone.

TẢI TỆP HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TẠI ĐÂY

DANH SÁCH TÀI KHOẢN SỬ DỤNG CỔNG THÔNG TIN HỌC TẬP ĐIỆN TỬ VIETTELSTUDY.VN DÀNH CHO HỌC SINH KHỐI 10
Mật khẩu mặc định: Demo@123
 
Họ và tên Tài khoản Ngày sinh Lớp
Trương Hoàng Anh anhth164 05/06/2004 10A1
Phạm Ngọc Chương chuongpn4 22/02/2004 10A1
Trần Thanh Hải haitt62 20/02/2004 10A1
Lê Phạm Thúy Hằng hanglpt2 18/07/2004 10A1
Nguyễn Thúy Hằng hangnt264 02/09/2004 10A1
Lê Thị Bảo Hân hanltb22 22/07/2004 10A1
Nguyễn Đức Huy huynd214 10/09/2004 10A1
Lê Khánh Huyên huyenlk42 24/09/2004 10A1
Phạm Thị Thu Huyền huyenptt45 13/01/2004 10A1
Đặng Thúy Kiều kieudt29 20/11/2004 10A1
Mai Anh Khôi khoima13 17/02/2004 10A1
Huỳnh Thị Anh Khuê khuehta2 04/02/2004 10A1
Phan Thị Mai maipt68 19/07/2004 10A1
Phạm Nguyễn Diệu Minh minhpnd1 20/02/2004 10A1
Nguyễn Thị ánh My mynta17 18/02/2004 10A1
Bùi Thị Diễm My mybtd15 29/12/2004 10A1
Nguyễn Ngọc Ly Na nannl1 30/10/2004 10A1
Hoàng Lê Nam namhl3 16/01/2004 10A1
Bùi Thị Hàn Ny nybth1 01/03/2004 10A1
Huỳnh Thanh Nga ngaht76 10/01/2004 10A1
Lê Thảo Nguyên nguyenlt111 11/07/2004 10A1
Lý Văn Nhân nhanlv7 21/05/2004 10A1
Nguyễn Thị Cẩm Nhi nhintc1 20/04/2004 10A1
Lê Thị Phương Nhi nhiltp12 04/01/2004 10A1
Lê Thị Kiều Oanh oanhltk89 02/11/2004 10A1
Phan Trương Như Phượng phuongptn15 09/09/2004 10A1
Nguyễn Thị Mai Quỳnh quynhntm17 27/09/2004 10A1
Nguyễn Hà Thu Quỳnh quynhnht4 31/10/2004 10A1
Nguyễn Chí Tài tainc40 12/11/2004 10A1
Trần Lê Tân Tiến tientlt3 15/07/2004 10A1
Lâm Minh Tuệ tuelm6 08/08/2004 10A1
Đặng Phước Thạnh thanhdp12 18/05/2004 10A1
Nguyễn Mây Thao thaonm15 14/12/2004 10A1
Lê Thị Thanh Thảo thaoltt141 27/09/2004 10A1
Bùi Thị Thu Thảo thaobtt47 25/09/2004 10A1
Phạm Thị Minh Thơ thoptm2 12/05/2004 10A1
Phạm Thanh Thu thupt37 18/10/2004 10A1
Nguyễn Thị Trang trangnt338 02/06/2004 10A1
Hồ Kim Trí trihk1 05/09/2004 10A1
Bùi Văn Trường truongbv26 05/05/2004 10A1
Phạm Thanh Vũ vupt49 04/02/2004 10A1
Bùi Thị Hà Vy vybth5 01/06/2004 10A1
Nguyễn Thị Lan Anh anhntl135 01/12/2004 10A2
Lê Nam Châu chauln8 20/05/2004 10A2
Trần Chiếu Hải haitc4 18/08/2004 10A2
Phan Thị Mỹ Hạnh hanhptm27 09/06/2004 10A2
Phạm Trần Minh Hiếu hieuptm2 30/07/2004 10A2
Nguyễn Thị Lệ Hoa hoantl3 08/04/2004 10A2
Lê Thị Như Hoa hoaltn6 03/03/2004 10A2
Nguyễn Võ Hợp Hòa hoanvh4 19/12/2002 10A2
Lê Hoàng hoangl7 09/06/2004 10A2
Trần Như Huyền huyentn41 24/05/2004 10A2
Trần Việt Hưng hungtv138 28/05/2004 10A2
Nguyễn Viễn Khách khachnv1 17/01/2004 10A2
Lê Thị Hồng Lựu luulth1 18/01/2004 10A2
Lý Nguyễn ánh Ly anhln218 29/07/2004 10A2
Lê Thị Phương Ly lyltp4 20/08/2004 10A2
Phạm Thị Diễm Mi miptd2 22/10/2004 10A2
Phùng Thị Mơ mopt3 31/10/2004 10A2
Tôn Nữ Hải My mytnh13 08/06/2004 10A2
Nguyễn Thị Kiều My myntk60 01/01/2004 10A2
Lý Thị Trà My myltt128 16/04/2004 10A2
Quách Thị Ni niqt1 08/11/2004 10A2
Lê Thị Hồng Nga ngalth17 08/02/2004 10A2
Phạm Ngọc Trung Nhân nhanpnt6 09/02/2004 10A2
Võ Thị Thu Nhi nhivtt48 02/12/2004 10A2
Đỗ Hồng Quyên quyendh6 28/01/2004 10A2
Nguyễn Phạm Như Quỳnh quynhnpn5 15/10/2004 10A2
Phạm Quang Sang sangpq18 09/09/2004 10A2
Thi Đặng Hồng Tú tutdh1 06/06/2004 10A2
Huỳnh Giang Thanh thanhhg1 29/10/2004 10A2
Nguyễn Minh Thành thanhnm60 30/06/2004 10A2
Phạm Thị Thảo thaopt133 19/03/2004 10A2
Bùi Thị Thắm thambt11 22/11/2004 10A2
Nguyễn Thị Quỳnh Trang trangntq29 14/05/2004 10A2
Lý Thị Trang tranglt141 18/01/2004 10A2
Lê Văn Trọng tronglv36 28/10/2004 10A2
Nguyễn Ngọc Đình Văn vannnd3 26/07/2004 10A2
Nguyễn Viển vienn1 17/10/2004 10A2
Nguyễn Tài Vũ vunt135 10/12/2004 10A2
Nguyễn Hồng Vy vynh100 04/02/2004 10A2
Huỳnh Thị Vy vyht90 22/06/2004 10A2
Đỗ Thị Như ý ydtn56 06/05/2004 10A2
Trần Thị Mai Yên yenttm10 10/07/2004 10A2
Trần Vân Anh anhtv135 30/04/2004 10A3
Phạm Thế Bảo baopt60 08/05/2004 10A3
Nguyễn Quốc Bảo baonq163 02/01/2004 10A3
Dương Gia Bảo baodg217 20/09/2004 10A3
Lê Anh Cường cuongla2 29/05/2004 10A3
Phạm Thị Phương Chi chiptp3 08/10/2004 10A3
Huỳnh Mai Chi chihm26 04/09/2004 10A3
Nguyễn Thành Đạt datnt884 07/08/2004 10A3
Phạm Quỳnh Giang giangpq3 26/10/2004 10A3
Phạm Lệ Hà hapl2 01/03/2004 10A3
Nguyễn Thị Hồng Hảo haonth4 02/05/2004 10A3
Nguyễn Văn Huỳnh huynhnv13 31/01/2004 10A3
Nguyễn Duy Hưng hungnd116 02/09/2004 10A3
Lê Trung Kiên kienlt137 21/05/2004 10A3
Tạ Huỳnh Dĩ Khang khangthd4 11/01/2004 10A3
Bành Văn Khánh khanhbv20 22/01/2004 10A3
Bành văn Khâm khambv1 22/01/2004 10A3
Nguyễn Thị Kim Liên lienntk42 10/03/2004 10A3
Phan Thị Trúc Linh linhptt69 26/12/2004 10A3
Đào Huỳnh Yên Ly lydhy1 17/04/2004 10A3
Phạm Thị Trà My myptt99 30/08/2004 10A3
Nguyễn Kiều My mynk23 24/11/2004 10A3
Phan Văn Nam nampv18 23/04/2004 10A3
Kiều Dung Nhi nhikd1 27/01/2004 10A3
Đặng Thị Quỳnh Như nhudtq63 15/05/2004 10A3
Phạm Hoàng Phát phatph15 01/01/2004 10A3
Bùi Duy Phông phongbd13 04/06/2004 10A3
Phạm Xuân Phú phupx2 20/04/2004 10A3
Lý Thị Như Quỳnh quynhltn84 02/03/2004 10A3
Phạm Minh Tiên tienpm30 19/07/2004 10A3
Huỳnh Phan Phương Thảo thaohpp5 05/05/2004 10A3
Nguyễn Phan Hoài Thương thuongnph3 08/02/2004 10A3
Nguyễn Phạm Mỹ Trà tranpm5 01/06/2004 10A3
Lê Trương Huyền Trang tranglth79 31/01/2004 10A3
Huỳnh Thùy Trang tranght161 10/04/2004 10A3
Nguyễn Thị Bích Trâm tramntb135 22/11/2004 10A3
Lý Thanh Trí trilt18 17/02/2004 10A3
Nguyễn Phan Thị Trúc trucnpt4 05/12/2004 10A3
Lầu Thu Trúc truclt78 06/09/2004 10A3
Nguyễn Xuân Trường truongnx104 19/10/2004 10A3
Nguyễn Thị Thu Uyên uyenntt91 08/10/2004 10A3
Lê Trần Nguyên Vũ vultn1 03/06/2004 10A3
Nguyễn Yến Vy vyny18 04/12/2004 10A3
Phạm Thị Hồng Anh anhpth35 04/10/2004 10A4
Nguyễn Thế Anh anhnt556 18/09/2004 10A4
Nguyễn Tấn Hoài Anh anhnth108 16/11/2004 10A4
La Thị Kim Anh anhltk47 15/05/2004 10A4
Trần Ngọc Mỹ Diệu dieutnm1 08/06/2004 10A4
Nguyễn Ngọc Mỹ Diệu dieunnm1 19/09/2004 10A4
Huỳnh Thị Hồng Diệu dieuhth10 04/01/2004 10A4
Ngô Triệu Dung dungnt332 12/08/2004 10A4
Bùi Đức Dũng dungbd8 13/10/2004 10A4
Lê Tấn Đạt datlt314 15/11/2004 10A4
Trần Lê Mỹ Hân hantlm1 02/01/2004 10A4
Đinh Tấn Kiệt kietdt84 29/08/2004 10A4
Phan Thị Mỹ Kiều kieuptm4 30/07/2004 10A4
Lê Đỗ Quang Khiêm khiemldq2 19/05/2004 10A4
Lê Sỹ Lâm lamls4 26/09/2004 10A4
Nguyễn Ngọc Châu Linh linhnnc1 16/10/2003 10A4
Nguyễn Quang Long longnq21 18/01/2004 10A4
Nguyễn Kiều My mynk24 07/10/2004 10A4
Trần Nhật Nam namtn35 24/08/2004 10A4
Nguyễn Thị thanh Nga ngantt223 16/03/2004 10A4
Đỗ Thị Nga ngadt65 03/10/2004 10A4
Bùi Trung Nguyên nguyenbt26 12/01/2004 10A4
Nguyễn Tuấn Nhật nhatnt40 28/11/2004 10A4
Nguyễn Thị Nhi nhint146 24/06/2004 10A4
Nguyễn Ngọc Qúi quinn9 25/09/2004 10A4
Kiều Anh Tuấn tuanka5 25/03/2004 10A4
Nguyễn Văn Tư tunv74 09/04/2004 10A4
Võ Văn Thảo thaovv6 14/03/2004 10A4
Trần Thị Phương Thảo thaottp81 06/07/2004 10A4
Nguyễn Thị Thu Thảo thaontt371 05/02/2004 10A4
Nguyễn Thị Phương Thảo thaontp212 20/01/2003 10A4
Đặng Thị Thu Thủy thuydtt70 23/04/2004 10A4
Lê Nguyễn Thanh Thư thulnt2 11/10/2004 10A4
Phạm Thị Thương thuongpt25 14/04/2004 10A4
Tiêu Thị Hòa Trang trangtth71 26/09/2004 10A4
Nguyễn Thị Tuyết Trang trangntt265 31/05/2004 10A4
Trịnh Thị Bảo Trâm tramttb39 15/11/2004 10A4
Nguyễn Thị Hồng Trinh trinhnth25 24/06/2004 10A4
Cao Thị ánh Trúc truccta1 05/07/2004 10A4
Nguyễn Văn Trung trungnv39 28/03/2004 10A4
Phạm Anh Truyền truyenpa1 06/07/2004 10A4
Nguyễn Văn An annv73 02/09/2004 10A5
Ngô Trần Ngọc Anh anhntn295 10/06/2004 10A5
Lâm Bảo baol2 19/09/2004 10A5
Nguyễn Kiều Minh Châu chaunkm1 11/10/2004 10A5
Nguyễn Thanh Chí chint80 07/12/2004 10A5
Huỳnh Thanh Duy duyht88 24/12/2004 10A5
Ngô Thành Đạt datnt886 10/08/2004 10A5
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh hanhntm65 19/04/2004 10A5
Phạm Thị Thu Hằng hangptt56 28/11/2004 10A5
Lê Thị Thu Hiền hienltt67 14/12/2004 10A5
Nguyễn Tài Hiếu hieunt343 12/07/2004 10A5
Phạm Thị Kim Hoanh hoanhptk2 04/07/2004 10A5
Ngô Duy Hùng hungnd117 13/02/2004 10A5
Trần Thị Thu Hương huongttt89 13/05/2004 10A5
Tăng Thị Nguyễn Kiều kieuttn10 10/08/2004 10A5
Đoàn Đinh Kỳ kydd6 06/01/2004 10A5
Đỗ Thị Mỹ Linh linhdtm53 11/07/2004 10A5
Cao Thị Tuyết Linh linhctt12 02/01/2004 10A5
Nguyễn Ngọc Bảo Long longnnb3 24/05/2004 10A5
Trần Thiên Lý lytt71 30/06/2004 10A5
Đặng Thị Lý My mydtl2 02/09/2004 10A5
Nguyễn Trung Nam namnt175 20/04/2004 10A5
Lê Kiều Ngân nganlk66 11/04/2004 10A5
Đặng Phước Nghĩa nghiadp2 21/04/2004 10A5
Lê Thị Tâm Nhi nhiltt87 28/09/2004 10A5
Nguyễn Thị Thu Phương phuongntt140 01/09/2004 10A5
Nguyễn Trung Quang quangnt77 27/08/2004 10A5
Hồ Thị Diễm Quỳnh quynhhtd21 18/03/2004 10A5
Trần Thái Sơn sontt68 09/04/2004 10A5
Nguyễn Trung Thành thanhnt235 27/10/2004 10A5
Nguyễn Hoàng Thu Thảo thaonht9 10/11/2004 10A5
Đinh Vũ Minh Thảo thaodvm1 07/06/2004 10A5
Vương Hùng Thịnh thinhvh12 07/02/2004 10A5
Võ Thị Thu Thùy thuyvtt41 30/07/2004 10A5
Trần Thị Hà Thư thutth20 01/10/2004 10A5
Bùi Thị Ngọc Trang trangbtn1 10/11/2003 10A5
Ngô Công Trứ trunc4 29/09/2004 10A5
Lê Phạm Tuấn Việt vietlpt1 03/01/2004 10A5
Nguyễn Văn Vũ vunv38 17/10/2004 10A5
Nguyễn Thành Vương vuongnt16 21/06/2004 10A5
Phùng Thị Vy vypt128 20/10/2004 10A5
Phùng Nguyễn Mỹ Anh anhpnm21 09/03/2004 10A6
Nguyễn Huỳnh Châu chaunh23 30/08/2004 10A6
Trần Thị Thanh Chi chittt7 10/01/2004 10A6
Nguyễn Công Chiến chiennc9 24/08/2004 10A6
Trần Kỳ Duyên duyentk19 28/08/2004 10A6
Phạm Thị Mỹ Duyên duyenptm76 04/01/2004 10A6
Nguyễn Hoàng Dương duongnh81 01/03/2004 10A6
Lâm Phi Dương duonglp1 19/10/2004 10A6
Trần Huỳnh Quang Giáo giaothq1 20/12/2004 10A6
Trương Lê Quang Hào haotlq1 31/01/2004 10A6
Quách Thanh Huy huyqt4 21/12/2004 10A6
Phạm Quốc Kiệt kietpq21 10/10/2004 10A6
Lê Thị Mỹ Lệ mylt144 27/02/2004 10A6
Nguyễn Phan Trà My mynpt22 28/10/2004 10A6
Đặng Thị Thu Nữ nudtt3 20/08/2004 10A6
Tô Thị Thúy Nga ngattt45 13/01/2004 10A6
Phạm Huỳnh Ngọc Nga ngaphn3 29/01/2004 10A6
Nguyễn Thị Thu Ngân nganntt409 11/05/2004 10A6
Tô Thiên Phú phutt39 21/12/2003 10A6
Trương Quang Phúc phuctq14 11/10/2004 10A6
Nguyễn Tài Phúc phucnt272 13/08/2004 10A6
Nguyễn Tùng Anh Quốc quocnta2 02/01/2004 10A6
Lê Thị Kim Quý quyltk1 19/07/2004 10A6
Võ Thị Mỹ Quyên quyenvtm8 09/04/2004 10A6
Phạm Thị Quyên quyenpt46 10/01/2004 10A6
Lâm Lệ Quyên quyenll8 20/11/2004 10A6
Lâm Thị Như Quỳnh quynhltn85 22/02/2004 10A6
Nguyễn Hen Ri rinh2 24/07/2004 10A6
Đinh Văn Tây taydv2 06/04/2004 10A6
Lương Trung Tiến tienlt93 26/10/2004 10A6
Võ Thị ái Tình tinhvta1 06/04/2004 10A6
Hồ Thị Thu Thảo thaohtt84 01/07/2004 10A6
Bùi Thị Diệu Thân thanbtd1 20/04/2004 10A6
Huỳnh Tấn Thiên thienht29 09/10/2004 10A6
Võ Thị Thu Thủy thuyvtt42 28/09/2004 10A6
Nguyễn Thi Thu Thúy thuyntt218 15/04/2004 10A6
Nguyễn Thị Ngọc Trâm tramntn149 25/10/2004 10A6
Nguyễn Nữ Lệ Trâm tramnnl1 03/12/2004 10A6
Nguyễn Thanh Trung trungnt160 07/09/2004 10A6
Lâm Thị Vi vilt66 12/08/2004 10A6
Nguyễn Thanh Vĩ vint68 11/08/2004 10A6
Ngô An Vĩnh vinhna3 06/04/2004 10A6
Ngô Thị Ngọc ái aintn8 23/02/2004 10A7
Lê Đức Tuấn Anh anhldt3 04/02/2004 10A7
Nguyễn Thị Mai Bình binhntm2 21/10/2004 10A7
Võ Quỳnh Chi chivq20 14/02/2004 10A7
Nguyễn Việt Duy duynv89 27/06/2004 10A7
Phạm Thị Trà Giang giangptt40 19/02/2004 10A7
Hồ Phi Huy huyhp11 22/05/2004 10A7
Nguyễn Hữu Khanh khanhnh80 27/12/2004 10A7
Lê Thị Lan lanlt86 02/11/2004 10A7
Nguyễn Duy Lâm lamnd36 10/10/2004 10A7
Phan Thị Mỹ Linh linhptm32 20/09/2004 10A7
Đoàn Thị Mai maidt88 16/12/2004 10A7
Phạm Thúy My mypt87 26/07/2004 10A7
Nguyễn Trung Hoài Nam namnth9 19/06/2004 10A7
Ngô Thạch Nam namnt176 10/06/2004 10A7
Phùng Thị Quỳnh Ny nyptq1 07/04/2004 10A7
Đỗ Hàn Ny nydh1 08/06/2004 10A7
Nguyễn Thúy Ngân ngannt217 10/06/2004 10A7
Nguyễn Thị Huyền Ngân ngannth30 19/06/2004 10A7
Lê Hồng Nhi nhilh30 02/02/2004 10A7
Đỗ Thuỳ Ngọc Như nhudtn13 16/06/2004 10A7
Nguyễn Thị Kiều Oanh oanhntk170 18/09/2004 10A7
Võ Văn Phát phatvv4 16/07/2004 10A7
Phạm Minh Phú phupm5 12/02/2004 10A7
Võ Duy Phúc phucvd11 23/10/2004 10A7
Đặng Nguyên Phúc phucdn8 18/01/2004 10A7
Tăng Văn Phước phuoctv7 20/02/2004 10A7
Nguyễn Thị Lệ Quyên quyenntl32 20/06/2004 10A7
Nguyễn Thị Như Quỳnh quynhntn222 06/04/2004 10A7
Bùi Thị Như Quỳnh quynhbtn17 30/11/2004 10A7
Nguyễn Trường Sinh sinhnt6 12/07/2004 10A7
Đặng Thị Tình tinhdt30 20/01/2004 10A7
Nguyễn Thị Kim Tuy tuyntk1 18/04/2004 10A7
Nguyễn Tấn Thành thanhnt236 06/04/2004 10A7
Ngô Văn Thời thoinv4 22/07/2004 10A7
Nguyễn Thị Thanh Trâm tramntt34 30/11/2004 10A7
Đặng Thị Mỹ Trâm tramdtm4 20/08/2004 10A7
Ưng văn Truyền truyenuv1 16/05/2004 10A7
Phạm Thị Mỷ Vân vanptm3 02/01/2004 10A7
Kiều Thị ánh Viễn vienkta1 04/12/2004 10A7
Nguyễn Thanh Vũ vunt136 11/06/2004 10A7
Nguyễn Thị Hà Vy vynth35 26/06/2004 10A7
Lê Thị Mỹ Yên yenltm4 25/05/2004 10A7
Võ Văn Công congvv5 04/12/2004 10A8
Bùi Tấn Chương chuongbt3 28/09/2004 10A8
Nguyễn Lương Kỳ Duyên duyennlk2 22/12/2004 10A8
Nguyễn Tấn Thành Đạt datntt20 24/12/2004 10A8
Nguyễn Quốc Đạt datnq91 01/03/2004 10A8
Nguyễn Thị Quỳnh Giang giangntq14 28/07/2004 10A8
Dương Thị Mỹ Hạnh hanhdtm22 08/05/2004 10A8
Lê Thị Thu Hiền hienltt68 26/12/2004 10A8
Huỳnh Thị Kim Hiến hienhtk1 15/06/2004 10A8
Dương Trần Quang Hiếu hieudtq1 23/10/2004 10A8
Nguyễn Hoàng Huy huynh125 25/01/2004 10A8
Nguyễn Tấn Hưng hungnt226 19/04/2003 10A8
Nguyễn Thị Trúc Linh linhntt253 21/03/2004 10A8
Nguyễn Hoàng Long longnh162 18/09/2004 10A8
Võ Thị Khánh Ly lyvtk20 07/01/2004 10A8
Châu Lệ Ly lycl1 11/02/2004 10A8
Nguyễn Thị Hồng My mynth90 15/01/2004 10A8
Nguyễn Trung Nguyên trungn40 20/03/2004 10A8
Lê Thị Hồng Nhung nhunglth88 07/07/2004 10A8
Kiều Thị Mỷ Nhung nhungktm1 11/06/2004 10A8
Trần Đình Phát phattd18 13/05/2004 10A8
Lê Anh Phát phatla2 18/07/2004 10A8
Nguyễn Ngọc Phông phongnn43 27/06/2004 10A8
Nguyễn Thị Lệ Quyên quyenntl33 27/08/2004 10A8
Nguyễn Thanh Quyến quyennt99 10/07/2004 10A8
Châu Thị Quỳnh quynhct9 26/01/2004 10A8
Trần Văn Sang sangtv28 20/03/2004 10A8
Hồ Minh Sự suhm2 11/04/2004 10A8
Huỳnh Văn Tây tayhv5 29/02/2004 10A8
Nguyễn Văn Thạch thachnv1 23/06/2004 10A8
Vũ Thị Thanh thanhvt50 21/12/2004 10A8
Tăng Thị Thu Thảo thaottt176 20/06/2004 10A8
Huỳnh Thị Thảo thaoht156 09/03/2004 10A8
Nguyễn Thị Anh Thơ thonta31 23/08/2004 10A8
Nguyễn Thị Thanh Thùy thuyntt219 30/12/2004 10A8
Nguyễn Hùng Việt vietnh64 18/02/2004 10A8
Phạm Thị Nhật Vy vyptn5 27/10/2004 10A8
Nguyễn Văn ý ynv3 18/10/2004 10A8
Nguyễn Thị Cảnh canhnt9 09/02/2004 10A9
Phạm Hồng Cường cuongph9 25/03/2003 10A9
Trần Thị Lệ Diễm diemttl3 15/07/2004 10A9
Huỳnh Văn Duy duyhv55 23/11/2004 10A9
Trần Thị Duyên duyentt63 05/03/2004 10A9
Nguyễn Tùng Dương duongnt339 18/12/2004 10A9
Nguyễn Trí Đức ducnt94 19/04/2004 10A9
Phạm Thị Hương Giang giangpth24 28/10/2004 10A9
Huỳnh Thanh Hải haiht98 07/04/2004 10A9
Võ Cao Thùy Huyên huyenvct1 07/02/2004 10A9
Nguyễn Thị Thanh Huyền huyenntt173 10/09/2004 10A9
Nguyễn Thị Mai Huyền huyenntm80 07/09/2004 10A9
Đỗ Kim Khánh Huyền huyendkk1 20/09/2004 10A9
Dương Đình Khải khaidd20 01/08/2004 10A9
Phạm Văn Khiêm khiempv10 07/02/2004 10A9
Đặng Công Khoa khoadc2 14/02/2004 10A9
Lê Tấn Khôi khoilt14 21/06/2004 10A9
Trương Thị Mỹ Linh linhttm89 05/01/2004 10A9
Nguyễn Thị Mỹ Linh linhntm113 13/10/2004 10A9
Lý Thị Cẩm Linh linhltc7 03/01/2004 10A9
Huỳnh Thị Hương Ly lyhth8 11/02/2004 10A9
Nguyễn Thị Quỳnh Nga ngantq25 22/01/2004 10A9
Lê Trọng Nghĩa nghialt100 07/10/2004 10A9
Nguyễn Minh Nhả nhanm5 27/01/2004 10A9
Nguyễn Huỳnh Ngọc Nhi nhinhn9 25/10/2004 10A9
Võ Thị Hồng Nhung nhungvth25 17/02/2004 10A9
Nguyễn Thị Kim Oanh oanhntk171 21/02/2004 10A9
Nguyễn Thanh Pháp phapnt6 02/02/2004 10A9
Nguyễn Đại Phát phatnd28 27/04/2004 10A9
Nguyễn Văn Phong phongnv45 20/05/2004 10A9
Đỗ Thị Mỹ Quyên quyendtm8 14/06/2004 10A9
Đỗ Thị Quỳnh quynhdt65 24/06/2004 10A9
Đỗ Thị Thanh Sang sangdtt1 27/12/2004 10A9
Ngô Minh Tài tainm18 24/12/2004 10A9
Lê Đức Tài taild21 22/12/2004 10A9
Nguyễn Thị Thiện thiennt49 22/11/2004 10A9
Bùi Minh Trí tribm17 18/07/2004 10A9
Nguyễn Thanh Trúc trucnt204 26/11/2004 10A9
Trần Thị Vang vangtt7 09/01/2004 10A9
Trương Hoài Vi vith15 17/11/2004 10A9
Nguyễn Đình Viễn viennd3 08/05/2004 10A9
Huỳnh Thị Mỷ Châu chauhtm7 14/01/2004 10A10
Trần Thị Ngọc Diễm diemttn25 11/01/2004 10A10
Đỗ Thị Mỹ Diệu dieudtm3 15/07/2004 10A10
Nguyễn Công Đan dannc2 14/04/2004 10A10
Đoàn Duy Đan dandd1 26/06/2004 10A10
Lê Minh Đạt datlm21 02/03/2004 10A10
Lê Ngô Hồng Hạnh hanhlnh2 02/09/2004 10A10
Bùi Lương Phương Hân hanblp1 22/08/2004 10A10
Nguyễn Thị Thu Hiền hienntt172 19/09/2004 10A10
Đoàn Văn Hùng hungdv134 17/02/2004 10A10
Nguyễn Thị Bảo Khuyên khuyenntb5 26/05/2004 10A10
Lê Thị Bảo Khuyên khuyenltb1 24/10/2004 10A10
Tô Thanh Khương khuongtt3 29/09/2004 10A10
Phạm Thị Lành lanhpt5 20/08/2004 10A10
Bùi Kim Liên lienbk2 12/10/2004 10A10
Lê Thị Mỹ Linh linhltm50 27/01/2004 10A10
Hồ Thị Lộc locht61 11/01/2004 10A10
Võ Thị Gia Lưu luuvtg1 03/10/2004 10A10
Nguyễn Thị My My mynt347 22/02/2004 10A10
Hồ Thị Hiến My myhth23 02/03/2004 10A10
Quách Thị Thanh Nử nuqtt1 08/03/2004 10A10
Phạm Hường Bảo Nhi nhiphb2 14/01/2004 10A10
Lê Quang Nhựt nhutlq22 21/01/2004 10A10
Phạm Minh Quang quangpm35 24/02/2003 10A10
Dương Đình Quang quangdd20 25/10/2004 10A10
Nguyễn Thị Kim Quyên quyenntk44 28/08/2004 10A10
Nguyễn Văn Tin tinnv10 28/05/2004 10A10
Trần Thị Tình tinhtt51 15/11/2004 10A10
Lê Minh Tính tinhlm2 16/05/2004 10A10
Trần Thị Như Tuyết tuyetttn4 10/05/2004 10A10
Nguyễn Thanh Thanh thanhn38 01/04/2004 10A10
Nguyễn Thị Thọ thont29 08/09/2004 10A10
Nguyễn Thị Hà Thu thunth54 10/06/2004 10A10
Mai Thị Hoài Thương thuongmth10 12/02/2004 10A10
Tiêu Viết Triển trientv8 31/08/2004 10A10
Bùi Thanh Văn vanbt31 31/01/2004 10A10
Trần Viễn vient1 22/09/2004 10A10
Huỳnh Văn Viễn vienhv13 12/01/2004 10A10
Nguyễn Quang Việt vietnq130 08/07/2004 10A10
Lê Thị Tường Vy vyltt143 08/03/2004 10A10
Huỳnh Lâm Vỹ vyhl10 22/05/2004 10A10
Nguyễn Thị Kim Yến yenntk62 20/09/2004 10A10
Trần Thị Phương Anh anhttp35 18/07/2004 10A11
Phạm Ngọc Chương chuongpn3 21/06/2004 10A11
Phạm Thị Thanh Diễm diemptt12 30/03/2004 10A11
Lê Thị Song Hạ halts1 26/11/2004 10A11
Phạm Thị Như Hằng hangptn1 02/01/2004 10A11
Trần Thị Ngọc Hoa hoattn10 11/09/2004 10A11
Nguyễn Thị Kim Hoàng hoangntk8 06/08/2004 10A11
Lê Thị Song Hương huonglts1 26/11/2004 10A11
Nguyễn Hiếu Kỳ kynh6 02/01/2004 10A11
Nguyễn Vũ Kha khanv27 30/06/2004 10A11
Nguyễn Văn Khang khangnv69 10/09/2004 10A11
Nguyễn Đăng Khoa khoand211 27/07/2004 10A11
Lê Thị Hồng Khuyên khuyenlth3 02/02/2004 10A11
Nguyễn Thị Lan lannt80 18/04/2004 10A11
Phạm Thị Mỹ Linh linhptm31 02/08/2004 10A11
Nguyễn Thị Trà My myntt312 17/06/2004 10A11
Bùi Thị Thanh Mỹ mybtt53 04/10/2004 10A11
Hồ Thị Thúy Nga ngahtt37 18/04/2004 10A11
Nguyễn Thị Hồng Ngọc ngocnth94 04/04/2004 10A11
Nguyễn Thị Phú phunt90 28/09/2004 10A11
Nguyễn Vy Diễm Quỳnh quynhnvd2 28/02/2004 10A11
Nguyễn Hồng Sang sangnh48 27/07/2004 10A11
Trương Sơn sont1 20/01/2004 10A11
Nguyễn Tài Tô Tần tanntt1 20/07/2004 10A11
Nguyễn Thái Toàn toannt72 20/03/2004 10A11
Nguyễn Văn Tuấn tuannv94 20/10/2004 10A11
Đặng Anh Tuấn tuanda97 20/11/2004 10A11
Nguyễn Thị Nhật Thanh thanhntn12 10/09/2004 10A11
Nguyễn Đức Thịnh thinhnd74 14/07/2004 10A11
Nguyễn Ngọc Thông thongnn3 07/08/2004 10A11
Mai Văn Thuận thuanmv9 24/09/2004 10A11
Huỳnh Anh Thuyền thuyenha3 05/10/2004 10A11
Đỗ Thị Anh Thư thudta87 19/04/2004 10A11
Lý Văn Thức thuclv8 04/08/2004 10A11
Nguyễn Sơn Trà trans4 24/06/2004 10A11
Lê Vũ Tú Trinh trinhlvt3 17/10/2004 10A11
Lâm Duy Trường truongld19 26/11/2004 10A11
Đoàn Thị Thu Uyên uyendtt34 16/09/2004 10A11
Nguyễn Thị Vi vint67 01/09/2004 10A11
Võ Thị Viên vienvt5 06/10/2004 10A11
Nguyễn Thị Tường Vy vyntt444 07/08/2004 10A11

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thăm Mẹ Việt Nam Anh Hùng nhân dịp tết Canh tý

Nhân dịp Xuân Canh tý, đại diện Nhà trường gồm có Thầy Đặng Thanh Quang tổ trưởng Tổ Toán; Cô Đặng Thị Dung giáo viên tổ Toán; Thầy Hồ Kim Vương tổ phó Tổ Địa đến thăm Mẹ Việt Nam Anh Hùng tại xã Bình Tân - Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi. 

Thăm dò ý kiến

Bạn thích cách dạy nào của thầy cô?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm7
  • Hôm nay1,763
  • Tháng hiện tại7,024
  • Tổng lượt truy cập4,542,969
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây