Danh sách tài khoản khối 12 và hướng dẫn học tập trên ViettelStudy

Thứ bảy - 08/02/2020 15:28
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP TRÊN HỆ THỐNG VIETTELSTUDY.DANH SÁCH TÀI KHOẢN SỬ DỤNG CỔNG THÔNG TIN HỌC TẬP ĐIỆN TỬ VIETTELSTUDY.VN DÀNH CHO HỌC SINH KHỐI 12
Danh sách tài khoản khối 12 và hướng dẫn học tập trên ViettelStudy
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP TRÊN HỆ THỐNG VIETTELSTUDY.
Các nội dung hướng dẫn bao gồm:
1. Đăng nhập vào hệ thống
2. Thay đổi mật khẩu và xác thực thông tin người dùng (trong lần đăng nhập đầu tiên)
3. Truy cập, ôn tập các khóa học/kỳ ôn luyện do Sở Giáo dục Quảng Ngãi tổ chức
4. Truy cập, học tập các khóa học miễn phí do ViettelStudy cung cấp (bám sát nội dung chương trình của Sách giáo khoa của Bộ giáo dục)
ViettelStudy hỗ trợ đa nền tảng gồm: Web cho Máy tính (Computer), Web cho Điện thoại thông minh (SmartPhone) và App (ứng dụng) cho SmartPhone.

TẢI TỆP HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TẠI ĐÂY

DANH SÁCH TÀI KHOẢN SỬ DỤNG CỔNG THÔNG TIN HỌC TẬP ĐIỆN TỬ VIETTELSTUDY.VN DÀNH CHO HỌC SINH KHỐI 12
Mật khẩu mặc định: Demo@123
 
Họ và tên Tài khoản Ngày sinh Lớp
Hồ Thị Tú Anh anhhtt18 27/01/2002 12C1
Nguyễn Thị Kim Chi chintk95 13/09/2002 12C1
Lê Thị Kim Chi chiltk36 16/06/2002 12C1
Võ Thị Thúy Dung dungvtt15 10/07/2002 12C1
Phạm Lê Vũ Duy duyplv1 03/11/2002 12C1
Nguyễn Thị Mỹ Duyên duyenntm230 15/08/2002 12C1
Phạm Công Đại daipc2 13/04/2002 12C1
Nguyễn Thị Thu Hà hantt138 15/08/2002 12C1
Nguyễn Thị Thu Hà hantt137 02/07/2002 12C1
Huỳnh Như Hạnh hanhhn3 26/07/2002 12C1
Nguyễn Thị Thúy Hằng hangntt185 08/05/2002 12C1
Ngô Phúc Hậu haunp68 10/11/2002 12C1
Trần Minh Hiến hientm26 08/01/2002 12C1
Nguyễn Thị Hoàng hoangnt81 08/07/2002 12C1
Nguyễn Tấn Hoàng hoangnt80 21/08/2002 12C1
Nguyễn Văn Hưng hungnv196 16/01/2002 12C1
Đặng Minh Hưng hungdm52 25/07/2002 12C1
Nguyễn Thị Xuân Hương huongntx8 20/07/2002 12C1
Nguyễn Tuấn Kha khant49 07/01/2002 12C1
Phạm Trương Khải khaipt15 20/02/2002 12C1
Lê Quang Khải khailq40 10/01/2002 12C1
Nguyễn Thị Ái Lệ lenta2 08/07/2002 12C1
Lê Thị Hoàng Liên lienlth7 04/02/2002 12C1
Nguyễn Thị Phương Linh linhntp56 30/10/2002 12C1
Lê Thị Hoài Ngọc ngoclth58 20/01/2002 12C1
Nguyễn Hoàng Phúc phucnh364 04/06/2002 12C1
Nguyễn Thị Kim Phụng phungntk35 12/04/2002 12C1
Nguyễn Thị Quế quent6 02/02/2002 12C1
Nguyễn Thị Minh Tâm tamntm48 09/01/2002 12C1
Nguyễn Thị Thu Thảo thaontt373 26/06/2002 12C1
Nguyễn Thị Thanh Thảo thaontt372 14/10/2002 12C1
Huỳnh Thị Phương Thảo thaohtp54 08/11/2002 12C1
Bùi Thị Thu Thi thubt34 28/03/2002 12C1
Đỗ Phước Thuần thuandp7 13/09/2002 12C1
Ngô Khánh Uyên uyennk13 11/10/2002 12C1
Hồ Văn Viên vienhv14 16/08/2002 12C1
Nguyễn Tài Lê Vinh vinhntl1 09/04/2002 12C1
Nguyễn Thị Tường Vy vyntt446 20/08/2002 12C1
Nguyễn Thị Thùy Vy vyntt445 29/06/2002 12C1
Bùi Đức Anh anhbd33 21/06/2002 12C2
Nguyễn Thị Ngọc Ánh anhntn296 16/12/2002 12C2
Tạ Thị Kim Bông bongttk1 22/08/2002 12C2
Nguyễn Thanh Chí chint81 24/06/2002 12C2
Phạm Ngọc Chương chuongpn5 07/05/2002 12C2
Nguyễn Thị Diểm diemnt64 13/08/2002 12C2
Lê Thị Minh Hằng hangltm25 21/01/2002 12C2
Trịnh Thị Hòa hoatt123 18/12/2002 12C2
Nguyễn Thị Mỹ Huyền huyenntm79 23/10/2002 12C2
Lê Tấn Ký kylt4 27/11/2002 12C2
Nguyễn Phạm Tuệ Khả khanpt2 07/05/2002 12C2
Hà Trung Khải khaiht8 09/06/2002 12C2
Huỳnh Trần Anh Khuê khuehta3 01/01/2002 12C2
Huỳnh Tấn lệnh lenhht1 04/04/2002 12C2
Nguyễn ThỊ phương Ly lyntp11 24/05/2002 12C2
Nguyễn Hà My mynh137 17/02/2002 12C2
Nguyễn Thị Tuyết Ni nintt4 17/02/2002 12C2
Võ Ngọc Aí Nữ nuvna1 07/09/2002 12C2
Lê Thị Hồng Ny nylth2 12/02/2002 12C2
Nguyễn Thái Nguyên thain17 05/08/2002 12C2
Nguyễn Tấn Trung Nguyên trungnt159 22/01/2002 12C2
Đặng Công Nhật nhatdc6 12/08/2002 12C2
Phan Thị Nhung nhungpt46 31/12/2002 12C2
Nguyễn Thị Quỳnh Như nhuntq189 01/10/2002 12C2
Phạm Thị Nguyệt Quế queptn1 14/06/2002 12C2
Võ Thị Quyên quyenvt21 04/05/2002 12C2
Huỳnh Tấn Quyền quyenht44 09/02/2002 12C2
Phạm Thị Tiên tienpt46 14/08/2002 12C2
Nguyễn Thị Như Tiệp tiepntn1 03/03/2002 12C2
Lương Quang Thạch thachlq1 14/07/2002 12C2
Nguyễn Thị Minh Thảo thaontm10 29/07/2002 12C2
Huỳnh Anh Thảo thaoha1 30/09/2002 12C2
Võ Nguyễn Hoài Thu thuvnh8 17/01/2002 12C2
Võ Thị Thanh Thúy thuyvtt40 27/03/2002 12C2
Nguyễn Thị Trầm tramnt32 24/10/2002 12C2
Võ Đức Trọng trongvd9 04/03/2002 12C2
Trần Văn Vận vant18 01/11/2002 12C2
Nguyễn Thị Minh Vương vuongntm1 12/06/2002 12C2
Đỗ Thy Ngọc Vy vydtn6 26/10/2002 12C2
Nguyễn Kim Bảo baonk7 27/10/2002 12C3
Phạm Thị Chức chucpt4 19/04/2002 12C3
Hồ Thị Thu Diễm diemhtt11 21/09/2002 12C3
Nguyễn Lê Thị Mỹ Duyên duyennltm1 19/08/2002 12C3
Ao Văn Hạ haav2 07/10/2002 12C3
Trương Huệ Hân hanth19 06/03/2002 12C3
Ngô Văn Hiển hiennv35 09/05/2002 12C3
Đỗ Huy Hoàng hoangdh79 10/09/2002 12C3
Trịnh Thị Hồng hongtt65 03/09/2002 12C3
Phùng Thị Thanh Hương huongptt50 20/06/2002 12C3
Ưng Thị Thu Hường huongutt1 22/01/2002 12C3
Nguyễn Thanh Khải khaint34 20/06/2002 12C3
Nguyễn Thị Linh linhnt353 18/04/2002 12C3
Lê Nguyễn Hoài Linh linhlnh2 14/01/2002 12C3
Lê Trung Luận luanlt29 27/02/2002 12C3
Nguyễn Thị Khánh Ly lyntk121 28/01/2002 12C3
Huỳnh Quốc Minh minhhq42 04/09/2002 12C3
Đồng Thị Mừng mungdt4 11/02/2002 12C3
Nguyễn Thị Trà My myntt315 11/03/2002 12C3
Ngô Ly Na nanl3 22/09/2002 12C3
Huỳnh Thị Mỹ Ny nyhtm1 24/02/2002 12C3
Trần Thị Thúy Ngân nganttt190 04/05/2002 12C3
Nguyễn Thị Ngọc Ngân nganntn67 03/08/2002 12C3
Nguyễn Thị Ngân ngannt216 24/02/2002 12C3
Nguyễn Thị Thanh Nguyệt nguyetntt40 23/01/2002 12C3
Nguyễn Đình Pháp phapnd2 04/06/2002 12C3
Nguyễn Minh Phúc phucnm47 20/04/2002 12C3
Lê Huỳnh Vinh Quang quanglhv2 09/07/2002 12C3
Phạm Thị Như Quỳnh quynhptn56 20/09/2002 12C3
Nguyễn Diễm Trúc Quỳnh quynhndt3 11/03/2002 12C3
Lê Sơn Tây tayls1 02/12/2002 12C3
Nguyễn Phạm Dạ Thảo thaonpd1 03/08/2002 12C3
Phạm Thị Anh Thi anhpt187 12/10/2002 12C3
Nguyễn Thị Thanh Thủy thuyntt217 02/02/2002 12C3
Huỳnh Nguyễn Thư thuhn16 10/01/2002 12C3
Bùi Thị Mỹ Trà trabtm3 04/07/2002 12C3
Nguyễn Thị Thùy Trang trangntt266 19/04/2002 12C3
Nguyễn Thị Trang trangnt339 10/02/2002 12C3
Huỳnh Thị Mỹ Trang tranghtm9 05/07/2002 12C3
Phạm Thị Thu Trinh trinhptt31 25/05/2002 12C3
Lê Thị Yên yenlt78 20/10/2002 12C3
Nguyễn Thị Kiều Anh anhntk109 04/10/2002 12C4
Phạm Thị Kim Chi chiptk31 04/07/2002 12C4
Huỳnh Thị Diễm diemht31 01/03/2002 12C4
Lê Thị Mỹ Diên dienltm2 28/10/2002 12C4
Đỗ Minh Phước Duyên duyendmp1 11/08/2002 12C4
Phạm Duy Đan danpd2 06/02/2002 12C4
Bùi Thị Thu Hiền hienbtt26 10/04/2002 12C4
Võ Thị Hoa hoavt49 05/08/2002 12C4
Huỳnh Công Khắc khachc1 11/03/2002 12C4
Phạm Bắc Khăm khampb1 14/08/2001 12C4
Nguyễn Huỳnh Khoa khoanh12 10/04/2002 12C4
Nguyễn Em Hoàng Khoa khoaneh1 17/06/2002 12C4
Huỳnh Trọng Khoa khoaht22 14/08/2002 12C4
Nguyễn Anh Hoàng Khoa khoanah1 17/06/2002 12C4
Nguyễn Thị Lan lannt82 21/02/2002 12C4
Phạm Thị Thùy Linh linhptt70 24/08/2002 12C4
Nguyễn Thị Lộc locnt205 09/03/2002 12C4
Phạm Đặng Thị Ly lypdt1 01/11/2002 12C4
Cao Thị Ly Ly lyct6 23/07/2002 12C4
Phạm Thị Ngọc ngocpt54 03/07/2002 12C4
Đặng Thị Hồng Ngọc ngocdth30 17/10/2002 12C4
Trần Vũ Nhật nhattv22 13/02/2002 12C4
Trần Thị Kim Oanh oanhttk77 02/09/2002 12C4
Huỳnh Việt Phong phonghv40 23/08/2002 12C4
Đỗ Hoàng Phương phuongdh48 07/07/2002 12C4
Tô Thị Mỹ Sương suongttm1 20/11/2002 12C4
Nguyễn Quang Tầng tangnq1 20/04/2001 12C4
Phạm Thị Tình tinhpt20 21/05/2002 12C4
Nguyễn Thị Thanh Tuyền tuyenntt120 22/05/2002 12C4
Phan Thị Thảo thaopt134 03/08/2002 12C4
Huỳnh Thị Thùy thuyht201 06/08/2002 12C4
Nguyễn Mỹ Trà tranm7 12/06/2002 12C4
Huỳnh Thị Thanh Trúc truchtt67 01/09/2002 12C4
Nguyễn Văn Trường truongnv102 05/10/2002 12C4
Nguyễn Thị Phương Uyên uyenntp43 26/02/2002 12C4
Võ Thị Vân vanvt35 02/08/2002 12C4
Nguyễn Thị Tường Vi vintt112 21/03/2002 12C4
Lê Thị Thu Vy vyltt144 11/11/2002 12C4
Hà Thị Như Ý yhtn65 20/11/2002 12C4
Bùi Thị Khánh Chi chibtk19 26/06/2002 12C5
Huỳnh Công Danh danhhc25 10/11/2002 12C5
Huỳnh Thị Diễm diemht32 20/06/2002 12C5
Trịnh Phi Đan dantp1 05/02/2002 12C5
Ngô Quốc Đạt datnq90 23/06/2002 12C5
Phạm Thị Hiếu hieupt146 25/02/2002 12C5
Phạm Thị Hồng hongpt39 12/02/2002 12C5
Nguyễn Thị Kim Huệ huentk47 05/05/2002 12C5
Lê Thị Khánh Huyền huyenltk23 28/05/2002 12C5
Đặng Thị Hồng Hương huongdth8 24/02/2002 12C5
Nguyễn Tuấn Kiệt kietnt227 11/08/2002 12C5
Trần Thị Thúy Kiều kieuttt45 23/11/2002 12C5
Phan Khải khaip4 18/01/2002 12C5
Nguyễn Nguyên Khang khangn3 19/05/2002 12C5
Huỳnh Thị Kim Lành lanhhtk2 04/12/2002 12C5
Trần Văn Linh linhtv21 05/07/2002 12C5
Mai Trúc Linh linhmt75 30/12/2002 12C5
Đỗ Thị Loan loandt34 22/04/2002 12C5
Ngô Thị Nương nuongnt11 10/04/2002 12C5
Võ Hoàng Nguyên nguyenvh13 11/05/2002 12C5
Đỗ Thị Yến Nhi nhidty131 09/10/2002 12C5
Nguyễn Duy Phúc phucnd63 06/09/2002 12C5
Lê Tấn Phụng phunglt3 11/04/2002 12C5
Phạm Quang Tuấn tuanpq17 11/11/2002 12C5
Bùi Vũ Tùng tungbv9 27/02/2002 12C5
Võ Thị Bích Tuyền tuyenvtb15 10/09/2002 12C5
Đặng Thị ánh Tuyết tuyetdta41 11/01/2002 12C5
Hồ Viết Tư tuhv53 23/02/2002 12C5
Đặng Thị Hương Thảo thaodth6 24/08/2002 12C5
Võ Thị Hoài Thương thuongvth11 21/09/2002 12C5
Tiêu Công Trình trinhtc4 16/04/2002 12C5
Phạm Ngọc Viễn vienpn9 01/05/2002 12C5
Nguyễn Thế Vỷ vynt416 25/01/2002 12C5
Nguyễn Nhật Ý ynn61 11/05/2002 12C5
Phạm Thị Hồng Yến yenpth31 22/01/2002 12C5
Ưng Hoài Đức Anh anhuhd1 19/01/2002 12C6
Nguyễn Thị Phương Chi chintp6 21/02/2002 12C6
Phạm Thị Diễm diempt33 10/10/2002 12C6
Nguyễn Thị Mỹ Diễm diemntm4 25/12/2002 12C6
Trần Văn Lên Đa datvl1 11/10/2002 12C6
Phạm Phú Đạt datpp5 12/02/2002 12C6
Nguyễn Thị Lệ Giang giangntl9 31/10/2002 12C6
Võ Hơn honv4 24/07/2002 12C6
Lý Lê Huyên huyenll1 01/01/2002 12C6
Lê Thị Huyền huyenlt174 01/02/2002 12C6
Nguyễn Đỗ Gia Kiệt kietndg1 06/12/2002 12C6
Võ Duy Khiết khietvd1 17/04/2002 12C6
Nguyễn Vũ Hoài Lam lamnvh4 14/06/2002 12C6
Trương Thị Liên lientt38 15/05/2002 12C6
Nguyễn Thành Long longnt179 22/10/2002 12C6
Nguyễn Văn Nam namnv86 05/03/2002 12C6
Nguyễn Duy Nam namnd87 01/12/2002 12C6
Nguyễn Bảo Ny nynb1 16/04/2002 12C6
Cao Mỹ Ngân ngancm1 04/04/2002 12C6
Nguyễn Ngọc Nhân nhannn7 02/01/2002 12C6
Huỳnh Thị Nhi nhiht111 08/04/2002 12C6
Lê Thị Quỳnh Như nhultq85 16/12/2002 12C6
Đào Thị Kiều Oanh oanhdtk61 06/06/2002 12C6
Trần Thanh Phúc phuctt105 12/01/2002 12C6
Nguyễn Thị Kim Phượng phuongntk50 02/08/2002 12C6
Lê Thị Mai Quyên quyenltm32 13/11/2002 12C6
Nguyễn Hăng Ri rinh1 27/10/2002 12C6
Nguyễn Trí Tây taynt5 28/02/2002 12C6
Trần Thị Mỹ Tình tinhttm1 21/02/2002 12C6
Ngô Thị Thuận thuannt50 14/04/2002 12C6
Lê Thị Hoài Thương thuonglth28 26/08/2002 12C6
Hồ Thị Hoàng Thương thuonghth35 24/08/2002 12C6
Nguyễn Thị Ngọc Uyên uyenntn13 25/07/2002 12C6
Huỳnh Thị Thúy Vi vihtt21 16/05/2002 12C6
Dương Thị Thùy Vi vidtt21 22/06/2002 12C6
Lê Trường Viên vienlt19 25/07/2002 12C6
Nguyễn Tấn Viễn viennt10 27/07/2002 12C6
Nguyễn Đỗ Gia Vinh vinhndg1 06/12/2002 12C6
Nguyễn Tài Bằng bangnt24 18/03/2002 12C7
Trần Thị Kim Chi chittk51 15/06/2002 12C7
Lê Tấn Phúc Duy duyltp2 10/06/2002 12C7
Lê Tấn Phúc Đạt datltp1 10/06/2002 12C7
Nguyễn Tài Hà hant187 01/01/2002 12C7
Châu Thị Hạnh hanhct8 23/08/2002 12C7
Võ Thanh Huy huyvt48 02/08/2002 12C7
Phạm Thuý Huyên huyenpt79 20/10/2002 12C7
Nguyễn Hải Hưng hungnh53 09/02/2002 12C7
Nguyễn Duy Hưng hungnd114 11/02/2002 12C7
Huỳnh Thị Hường huonght184 08/04/2002 12C7
Nguyễn Lê Phương Kiều kieunlp1 27/04/2002 12C7
Ngô Thị Thúy Kiều kieuntt74 06/08/2002 12C7
Đoàn Thị Lan landt55 02/03/2002 12C7
Nguyễn Thị Mỹ Lệ lentm28 07/04/2002 12C7
Nguyễn Văn Linh linhnv51 28/09/2002 12C7
Huỳnh Thị Linh linhht206 10/11/2002 12C7
Hồ Thị Ly lyht71 22/12/2002 12C7
Nguyễn Tấn Nam namnt173 04/02/2002 12C7
Nguyễn Thị Hồng Nga nganth51 15/05/2002 12C7
Đặng Thị Nhung nhungdt60 23/03/2002 12C7
Nguyễn Thị Quỳnh Như nhuntq187 07/08/2002 12C7
Phạm Duy Phương phuongpd17 20/02/2002 12C7
Phạm Ngọc Quý quypn18 15/03/2002 12C7
Nguyễn Thị San sannt1 03/09/2002 12C7
Nguyễn Đình Sáng sangnd18 20/06/2002 12C7
Huỳnh Thị Sen senht10 13/05/2002 12C7
Đoàn Tàu taud1 16/06/2002 12C7
Đồng Thị Kim Tiến tiendtk12 08/07/2002 12C7
Nguyễn Tấn Tường tuongnt15 06/01/2002 12C7
Võ Lê Mai Thoại thoaivlm1 14/11/2001 12C7
Lương Thị Lan Trinh trinhltl1 14/09/2002 12C7
Phạm Lương Hoài Trúc trucplh1 20/02/2002 12C7
Nguyễn Thanh Trung trungnt158 09/07/2002 12C7
Ao Thiên Văn vanat5 02/07/2002 12C7
Đặng Thị Ngọc Vi vidtn2 24/04/2002 12C7
Lê Văn Viên vienlv15 13/02/2002 12C7
Huỳnh Vỹ vyh9 28/10/2002 12C7
Phùng Thị Như ý yptn89 24/10/2002 12C7
Phạm Quốc Công congpq2 22/07/2002 12C8
Nguyễn Thị Vân Chi chintv1 20/04/2002 12C8
Trần Thị Thu Diễm diemttt11 25/07/2002 12C8
Nguyễn Công Dương duongnc9 25/03/2002 12C8
Bùi Anh Đại daiba1 02/11/2002 12C8
Ngô Tấn Hiền hiennt361 13/03/2002 12C8
Trần Thanh Hoàng hoangtt27 13/09/2001 12C8
Nguyễn Thị Thu Hồng hongntt40 05/05/2002 12C8
Nguyễn Thị Hợp hopnt5 15/01/2002 12C8
Nguyễn Thị Thu Huyền huyenntt170 22/04/2002 12C8
Nguyễn Huynh huynhn29 26/05/2002 12C8
Phạm Hoàng Hưng hungph10 11/07/2002 12C8
Đặng Thị Thu Hương huongdtt65 07/11/2002 12C8
Đỗ Minh Khải khaidm14 25/11/2001 12C8
Nguyễn Ngọc Khánh khanhnn115 01/11/2002 12C8
Trần Bảo Khuyên khuyentb1 31/10/2001 12C8
Trần Thị Linh linhtt197 27/10/2002 12C8
Lê Thị Thu Nga ngaltt36 02/02/2002 12C8
Lê Thị Thùy Nguyên nguyenltt44 28/04/2002 12C8
Nguyễn Tri Phương phuongnt292 23/09/2002 12C8
Nguyễn Bình Phương phuongnb20 23/09/2002 12C8
Trần Văn Quân quantv30 29/10/2002 12C8
Võ Hồng Tài taivh4 22/08/2002 12C8
Nguyễn Thị Thảo thaont405 13/12/2002 12C8
Nguyễn Minh Thuận thuannm107 02/01/2002 12C8
Võ Thị Thanh Thúy thuyvtt39 01/02/2002 12C8
Hồ Thị Kiều Trang tranghtk25 24/04/2002 12C8
Đặng Thị Thùy Trâm tramdtt15 12/02/2002 12C8
Đặng Thanh Trầm tramdt28 26/07/2002 12C8
Lê Minh Trí trilm70 01/05/2002 12C8
Phan Thị Yến Trinh trinhpty3 02/09/2002 12C8
Nguyễn Văn Trịnh trinhnv13 02/09/2002 12C8
Nguyễn Thị Thúy Uyên uyenntt90 12/09/2002 12C8
Trương Hồng Cẩm camth2 08/04/2002 12C9
Nguyễn Thị Kim Chi chintk94 15/12/2002 12C9
Nguyễn Thị Kim Chi chintk93 27/10/2002 12C9
Lê Thị Hiền Diệu dieulth14 05/08/2002 12C9
Huỳnh Quốc Dũng dunghq18 19/10/2002 12C9
Nguyễn Hải Đức ducnh67 13/11/2002 12C9
Lê Thị Lệ Hảo haolt40 16/05/2002 12C9
Võ Thị Hằng hangvt58 12/02/2002 12C9
Huỳnh Thị Hòa Hiếu hieuhth2 30/07/2002 12C9
Nguyễn Huy huyn10 15/09/2002 12C9
Ngô Thị Thuý Huyền huyenntt171 01/12/2002 12C9
Nguyễn Văn Lâm lamnv61 06/05/2002 12C9
Nguyễn Tài Lương luongnt28 13/01/2002 12C9
Phạm Thị Diễm My myptd20 02/06/2002 12C9
Lê Ngọc Niệm niemln1 12/07/2002 12C9
Nguyễn Quỳnh Nga nganq20 02/01/2002 12C9
Dương Thị Ngân ngandt111 02/02/2002 12C9
Võ Công Nguyên nguyenvc3 18/03/2002 12C9
Nguyễn Phúc Nhân nhannp9 21/10/2002 12C9
Nguyễn Thị Yến Nhi nhinty479 10/09/2002 12C9
Nguyễn Thị Quý quynt52 29/07/2002 12C9
Lê Quang Sang sanglq17 10/07/2002 12C9
Võ Thị Thanh Tiến tienvtt25 05/08/2002 12C9
Trần Văn Tín tintv6 24/03/2002 12C9
Huỳnh Thị Thanh Thảo thaohtt83 15/09/2002 12C9
Nguyễn Minh Thắng thangnm53 09/09/2002 12C9
Phạm Thành Trao traopt1 29/01/2002 12C9
Nguyễn Thị Trâm tramnt31 30/11/2002 12C9
Phạm Công Trịnh trinhpc1 01/03/2002 12C9
Nguyễn Thị Vân vannt180 24/08/2002 12C9
Nguyễn Thị Huỳnh Viên viennth4 02/01/2002 12C9
Phạm Thị Mỹ Viện vienptm1 30/01/2002 12C9
Nguyễn Hoàng Ý ynh2 20/07/2002 12C9
Phan Thị Kim Yến yenptk16 13/09/2002 12C9
Lê Thị Như Yến yenltn24 22/06/2002 12C9
Nguyễn Phương Anh anhnp213 10/08/2002 12C10
Phạm Thị Hồng Duyên duyenpth11 30/10/2002 12C10
Hồ Nguyễn Ngân Giang gianghnn1 21/08/2002 12C10
Vỏ Tấn Hà havt29 16/04/2002 12C10
Dương Trường Hân handt23 14/02/2002 12C10
Phan Thanh Hậu haupt25 06/07/2002 12C10
Nguyễn Thu Hiền hiennt362 07/11/2002 12C10
Nguyễn Thị Hiếu hieunt342 27/08/2002 12C10
Nguyễn Hồng Lâm lamnh114 20/04/2002 12C10
Phạm Thị Mỹ Linh linhptm30 04/02/2002 12C10
Bùi Thị Lê Lựu luubtl1 17/09/2002 12C10
Huỳnh Thị Ái Mẫn manhta1 11/08/2002 12C10
Đỗ Thị Lê Na nadtl5 13/07/2002 12C10
Nguyễn Lệ Ni Ni ninl3 07/01/2002 12C10
Nguyễn Thị Hồng Oanh oanhnth10 14/08/2002 12C10
Phạm Thành Phát phatpt74 02/10/2002 12C10
Lê Văn Phước phuoclv4 22/02/2002 12C10
Lê Văn Quý quylv32 15/07/2002 12C10
Lê Thị Tâm tamlt57 17/05/2002 12C10
Phan Nguyễn Ngọc Tân tanpnn1 01/06/2002 12C10
Lê Phạm Anh Tuấn tuanlpa5 19/02/2002 12C10
Nguyễn Thị Phương Thảo thaontp211 12/06/2002 12C10
Phạm Ngoc Thế thepn3 21/03/2002 12C10
Võ Huỳnh Thông thongvh4 11/04/2001 12C10
Nguyễn Thị Thu Thùy thuyntt213 28/12/2002 12C10
Nguyễn thị Thúy thuynt312 24/06/2002 12C10
Phạm Công Thức thucpc1 25/05/2002 12C10
Phạm Thị Thương thuongpt24 27/10/2002 12C10
Lê Quốc Trọng tronglq25 25/10/2002 12C10
Phạm Ngọc Phương Trúc trucpnp1 20/10/2002 12C10
Trần Phước Trung trungtp8 24/10/2002 12C10
Lê Thị Vân vanlt99 29/04/2002 12C10
Đào Tường Vi vidt46 06/11/2002 12C10
Đặng Văn Viễn viendv11 09/02/2002 12C10
Nguyễn Thanh Việt vietnt40 13/06/2002 12C10
Đoàn Thị Vy vydt90 08/10/2002 12C10
Nguyễn Thị Ý ynt12 20/01/2002 12C10
Nguyễn Thị Mỹ Yến yenntm4 19/03/2002 12C10
Phạm Nguyễn Duy Anh anhpnd1 01/02/2002 12C11
Nguyễn Thị Mỹ Dung dungntm33 08/02/2002 12C11
Hồ Thị Mỹ Duyên duyenhtm64 02/11/2002 12C11
Nguyễn Thị Hà hant188 17/01/2002 12C11
Nguyễn Thị Hằng hangnt263 13/11/2002 12C11
Nguyễn Xuân Hòa hoanx9 29/03/2002 12C11
Nguyễn Ngọc Hùng hungnn40 17/06/2002 12C11
Bùi Ngọc Kin kinbn1 17/02/2002 12C11
Trần Đăng Khoa khoatd106 11/01/2002 12C11
Võ Thị Anh Khuyên khuyenvta1 16/07/2002 12C11
Nguyễn Thị Khuyên khuyennt15 16/10/2002 12C11
Phan Nhựt Lành lanhpn1 06/03/2002 12C11
Châu Phước Lời loicp1 14/12/2002 12C11
Bùi Thị Nữ nubt2 26/05/2002 12C11
Hồ Thị Thu Nga ngahtt36 02/01/2002 12C11
Huỳnh Duy Nhất nhathd15 14/08/2002 12C11
Lê Vân Nhi nhilv3 04/07/2002 12C11
Lê Thị Hồng Như nhulth137 13/05/2002 12C11
Huỳnh Thị Quỳnh Như nhuhtq34 23/11/2002 12C11
Phạm Đình Quý quypd6 26/03/2002 12C11
Lê Ngọc Tiên tienln27 20/09/2002 12C11
Lê Trung Tuấn tuanlt33 14/07/2002 12C11
Nguyễn Thị Diệu Thảo thaontd10 01/01/2002 12C11
Nguyễn Thị Thanh Thủy thuyntt214 02/01/2002 12C11
Nguyễn Ngô Hoài Thương thuongnnh1 14/01/2002 12C11
Lê Thị Thương thuonglt64 03/05/2002 12C11
Lê Thị Trinh trinhlt34 08/08/2002 12C11
Đặng Công Văn vandc6 17/03/2002 12C11
Nguyễn Thị Tường Vi vintt111 06/05/2002 12C11
Lê Thành Viên vienlt20 20/02/2002 12C11
Lê Văn Viễn vienlv16 16/02/2002 12C11
Hồ Thị Kim Vỹ vyhtk23 28/06/2002 12C11
Lê Thị Như Ý yltn85 17/05/2002 12C11
Nguyễn Thị Thúy Yên yenntt28 24/12/2002 12C11
Võ Thị Quỳnh Anh anhvtq18 09/11/2002 12C12
Phùng Thị Mỹ Ân anptm25 09/06/2002 12C12
Nguyễn Thị Hồng Dung dungnth15 16/02/2002 12C12
Trần Thị Mỹ Duyên duyenttm121 14/05/2002 12C12
Trần Thị Mỹ Hạnh hanhttm32 28/06/2002 12C12
Hà Thị Hồng Hạnh hanhhth11 07/10/2002 12C12
Đặng Văn Hậu haudv16 10/10/2002 12C12
Ngô Thị Hiền hiennt363 23/07/2002 12C12
Lê Thị Thúy Hòa hoaltt9 24/09/2002 12C12
Nguyễn Thị Thu Hồng hongntt41 24/05/2002 12C12
Trương Duy Huy huytd99 16/12/2002 12C12
Huỳnh Minh Huy huyhm25 10/02/2002 12C12
Huỳnh Thị Mỹ Huyên huyenhtm29 17/12/2002 12C12
Trịnh Minh Kiên kientm12 18/07/2002 12C12
Trần Thị Ngọc Kiều kieuttn9 17/05/2002 12C12
Nguyễn Đăng Khải khaind33 28/04/2002 12C12
Đoàn Văn Khánh khanhdv33 18/03/2002 12C12
Nguyễn Đăng Khoa khoand210 25/06/2002 12C12
Ngô Thị Mỹ Liên lienntm2 10/01/2002 12C12
Lê Thị Thúy Liễu lieultt7 02/02/2002 12C12
Nguyễn Thị Ly lynt82 12/03/2002 12C12
Đặng Thị Kim Mai maidtk3 21/02/2002 12C12
Ngô Thị Nữ nunt8 17/07/2002 12C12
Phạm Thị Thanh Ngân nganptt137 24/05/2002 12C12
Nguyễn Thị Hiền Nhi nhinth74 28/10/2002 12C12
Nguyễn Thị Nhi nhint144 13/10/2002 12C12
Nguyễn Thị Huỳnh Như nhunth322 06/09/2002 12C12
Phạm Thị Như Quỳnh quynhptn55 20/08/2002 12C12
Lê Thị Thanh Thảo thaoltt140 21/12/2002 12C12
Huỳnh Lâm Khả Thi thihlk1 09/05/2002 12C12
Trần Thị Phương Thuật thuatttp1 26/01/2002 12C12
Phạm Ngọc Trọng trongpn2 22/08/2002 12C12
Trần Thị Hồng Trúc tructth1 05/06/2002 12C12
Phạm Thương Trường truongpt21 07/11/2002 12C12
Phạm Thị Vấn vanpt45 01/01/2002 12C12

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Đảng bộ

 ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT TRẦN KỲ PHONG  KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ LÃNH ĐẠO TOÀN DIỆN        Chi bộ trường THPT Trần Kỳ Phong có quyết định được thành lập 2000 (Nay là Đảng bộ trường THPT Trần Kỳ Phong). Chi bộ Đảng Trường THPT Trần Kỳ Phong phát triển và lớn mạnh cùng...

Thăm dò ý kiến

Bạn thích cách dạy nào của thầy cô?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay1,575
  • Tháng hiện tại6,836
  • Tổng lượt truy cập4,542,781
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây