Thể lệ Cuộc thi viết về “Tấm gương Nhà giáo Việt Nam” năm 2017

Thứ năm - 07/09/2017 08:04
BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH QUẢNG NGÃI          Căn cứ chương IV, Điều 25, Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn ngành địa phương...
Thể lệ Cuộc thi viết về “Tấm gương Nhà giáo Việt Nam” năm 2017

LĐLĐ TỈNH QUẢNG NGÃI

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC

 

                Số: 121/ QĐ- CĐN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

              Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 7  năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi viết về

“Tấm gương Nhà giáo Việt Nam” năm 2017

 

BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH QUẢNG NGÃI

          Căn cứ chương IV, Điều 25, Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn ngành địa phương;

                Căn cứ Kế hoạch số 118/KH-CĐN ngày 17/4/2017 của Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam về Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết về “Tấm gương nhà giáo Việt Nam”;

         Căn cứ Công văn số 3035/BGDĐT-TĐKT, ngày 17/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Cuộc thi viết về “Tấm gương nhà giáo Việt Nam”;

Căn cứ Kế hoạh số 402/LT SGD-ĐT-CĐN, ngày 22/5/2017 của Liên tịch Sở Giáo dục và Đào tạo - Công đoàn Giáo dục tỉnh về việc tổ chức Cuộc thi viết “Tấm gương Nhà giáo Việt Nam” năm 2017;

Theo đề nghị của Thường trực Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Ngãi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Thể lệ Cuộc thi viết “Tấm gương Nhà giảo Việt Nam” năm 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kê từ ngày ký.

Điều 3. Văn phòng Công đoàn Giáo dục tỉnh, các đơn vị có liên quan, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và thành viên tham dự Cuộc thi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 


Nơi nhận:
-Như Điều 3;
- Lưu: VT.

 

      TM. BAN THƯỜNG VỤ

    CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

          Võ Văn Quang

 

 

 

 

THỂ LỆ

CUỘC THI VIẾT “TẤM GƯƠNG NHÀ GIÁO VIỆT NAM” NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số 121/QĐ-CĐN, ngày 20/7/2017 của CĐGD tỉnh Quảng Ngãi)

 1. Mục đích cuộc thi

- Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong ngành Giáo dục và Đào tạo cùng toàn xã hội về truyền thống tốt đẹp, về các tấm gương thầy giáo, cô giáo đã và đang tận tụy cống hiến cho sự nghiệp trồng người; tích cực thi đua “Dạy tốt- Học tốt” và đổi mới sáng tạo trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

- Phát hiện, biểu dương và nhân rộng những nhân tố điển hình tiên tiến, những tấm gương nhà giáo trong sự nghiệp giáo dục được tập thể sư phạm, học sinh sinh viên và xã hội ghi nhận, tôn vinh. Từ đó, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động trong ngành, tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo, khẳng định vị thế, vai trò và nâng cao thanh danh nhà giáo.

           - Là dịp cho cán bộ, nhà giáo, người lao động, học sinh trong các trường học, cơ sở giáo dục, cơ hội cho các bậc phụ huynh học sinh và cộng đồng xã hội thể hiện tình cảm lòng biết ơn và tri ân đối với thầy cô giáo và đồng nghiệp mà mình yêu quý, trân trọng, cảm phục, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực trong các nhà trường.

II. Đối tượng dự thi

- Cán bộ, giáo viên, người lao động, đã và đang công tác tại các trường học, cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh.

- Học sinh các trường học, cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh.

- Những người không công tác trong ngành giáo dục nhưng có sự quan tâm tới ngành giáo dục.

 1. Quy định về tác phẩm dự thi
 1. Nội dung

Tác phẩm dự thi có nội dung là những câu chuyện có thật, sinh động về tấm gương thầy giáo, cô giáo gương mẫu, tận tụy, hết lòng vì học sinh thân yêu; về gương sáng nhà giáo vượt khó phấn đấu vươn lên, tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thi đua “Dạy tốt - Học tốt” và “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; về những hy sinh thầm lặng, tấm lòng nhân hậu, nghĩa cử cao đẹp, về tài năng, sự cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với ngành Giáo dục và xã hội trong giai đoạn 35 năm qua (từ năm/ 1982 đến nay).

         2. Hình thửc: Tác phẩm dự thi là bài viết bằng tiếng Việt, ngôn ngữ trong sáng, dễ hiểu, trình bày dưới dạng văn xuôi.

         3. Yêu cầu:

 • Tác phẩm dự thi có dung lượng khoảng 1.500 - 1.700 từ, font chữ Times New Roman; cỡ chữ 14, cách dòng 1,5 cm; Khổ giấy A4 căn lề trái 3cm, lề phải 2cm, lề trên 2cm, lề dưới 2cm.
 • Trong tác phẩm dự thi cần nêu rõ họ tên, địa chỉ liên lạc của nhân vật trong tác phẩm dự thi (khuyến khích kèm theo hình ảnh minh họa để phong phủ thêm cho bài viết) để thuận lợi cho việc thẩm định.
 • Ngoài phong bì bài dự thi ghi rõ: Tác phẩm tham dự cuộc thi viết “Tấm gưong nhà giáo Việt Nam” năm 2017; họ và tên, đơn vị, số điện thoại và địa chỉ liên hệ của tác giả.
 1. Điều kiện tham gia cuộc thi của tác phẩm

- Tác phẩm tham gia cuộc thi có nội dung, hình thức không vi phạm Luật Báo chí, Luật Bản quyền tác giả, Thể lệ cuộc thi và các quy định của pháp luật.

 • Mỗi tác giả không gửi quá 02 bài dự thi.
 • Bài dự thi phải là tác phẩm mới, chưa được đăng tải trên bất cứ phương tiện thông tin đại chúng nào hoặc gửi dự thi ở các cuộc thi khác do Bộ, Ngành trung ương, tỉnh tổ chức tính đến ngày gửi đến Ban Tổ chức (theo dấu bưu điện). Tác giả dự thi phải đảm bảo và chịu trách nhiệm về tính chân thực, chính xác về nhân vật và nội dung bài dự thi của mình. Bài dự thi thể hiện được mục đích, ý nghĩa của cuộc thi và không vi phạm thuần phong, mỹ tục của Việt Nam.
 • Ban Tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm về những hư hỏng, thất lạc đối với các bài dự thi gửi không đúng thời gian và quy định nêu trên.

V. Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm và trao giải

       - Nhận tác phẩm từ ngày 30/8 đến ngày 14/9/2017 tại Công đoàn Giáo dục tỉnh và gửi tệp soạn thảo trên MS Word qua Email: congdoan@quangngai.edu.vn. Mỗi đơn vị trực thuộc lựa chọn và gửi không quá 10 tác phẩm, mỗi Phòng Giáo dục và Đào tạo lựa chọn và gửi không quá 50 tác phẩm dự thi xuất sắc nhất của đơn vị mình tham gia cấp tỉnh.

- Chấm tác phẩm từ 15/9 đến 25/9/2017.

- Nộp tác phẩm dự thi chung khảo toàn quốc trước 30/9.

        - Trao giải: Tổng kết cuộc thi, trao giải thưởng, dự kiến tổ chức vào dịp kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017.

VI. Ban Giám khảo

         - Ban Tổ chức cuộc thi sẽ thành lập Ban giám khảo là các nhà giáo có uy tín và có kinh nghiệm chấm thi. Ban giám khảo có trách nhiệm chấm để chọn ra những tác phẩm đoạt giải và lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất để tham dự chung khảo toàn quốc.

       - Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo không được tham gia dự thi.

VII. Cơ cấu giải thưởng

- Căn cứ điểm chấm, Ban Tổ chức dự kiến trao các giải: giải Nhất, giải Nhì, giải Ba và giải khuyến khích đối với mỗi nhóm đối tượng dự thi.

- Chọn 5 bài xuất sắc cấp tỉnh tham gia vòng chung khảo toàn quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức.

VIII. Quy định sử dụng tác phẩm tham dự cuộc thi và trách nhiệm của tác giả

 1. Quy định sử dụng tác phẩm tham gia cuộc thi

- Tác phẩm đạt giải và tác phẩm tham gia dự thi vòng chung khảo không trả lại tác giả. Ban Tổ chức cuộc thi được sử dụng để phục vụ công tác tuyên truyền.

- Tất cả các tác phẩm dự thi tham gia vòng chung khảo toàn quốc sẽ được đăng tải trên Báo Giáo dục và Thời đại, Báo Lao động. Chế độ nhuận bút của tác giả được thanh toán theo quy định hiện hành. Những bài viết đạt giải sẽ được in trong ấn phẩm “Những tấm gương nhà giáo tiêu biểu” do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát hành.

 • Ban Tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm về những tranh chấp bản quyền tác giả có liên quan. Bản quyền tác phẩm đạt giải thuộc về Ban Tổ chức cuộc thi.
 • Bài đạt giải nếu vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của pháp luật, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ thu hồi giải thưởng và tiền thưởng.
 1. Trách nhiệm của các đơn vị và tác giả
 • Thực hiện đúng quy định của thể lệ cuộc thi; việc gửi bài tham gia cuộc thi được xem như đã chấp nhận mọi nội dung quy định của thể lệ cuộc thi.
 • Chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

         IX. Tổ chức thực hiện

- Các đơn vị trực thuộc, các phòng Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền phổ biến Thể lệ cuộc thi, tích cực triển khai thực hiện tại đơn vị; lựa chọn các tác phẩm xuất sắc để tham dự vòng thi cấp tỉnh, đồng thời làm tốt công tác truyền thông đế cuộc thi có ý nghĩa thiết thực.

- Thể lệ cuộc thi được gửi đến các đơn vị. Việc sửa đổi, điều chỉnh nội dung thể lệ cuộc thi đuợc thực hiện khi có sự đồng ý của Ban Tổ chức.

 

                                                                    BAN TỔ CHỨC

 

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 4.7 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây