TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP TỚI CÁC EM HỌC SINH TRONG TOÀN TRƯỜNG

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện theo công văn hướng dẫn của huyện đoàn Bình Sơn về triển khai tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, ngày 17/03/2023 Đoàn trường THPT Trần Kỳ Phong tổ chức tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp về công tác Đoàn, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục đoàn viên, thanh niên trong nhà trường.

Nội dung tuyên truyền tập trung về công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bảo vệ, chăm sóc, giáo dục cho Đoàn viên thanh niên.

Qua buổi tuyên truyền các em Đoàn viên, thanh niên đã được tiếp thu những chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp mà Nghị quyết Đại hội thông qua về công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, bảo vệ chăm sóc, giáo dục đoàn viên, thanh niên và nắm được những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua của các cấp bộ Đoàn

Đồng thời đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên và cộng đồng xã hội về tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục đoàn viên, thanh niênđổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, tăng cường hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục đoàn viên, thanh niên trong thời gian tới.